Chết không phải là hết

Chết không phải là hết

CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ HẾT WHĐ (22.11.2020) – “Một giấc ngủ ngắn qua đi, chúng ta thức dậy vĩnh viễn / Và cái chết sẽ không còn nữa; hỡi cái chết, ngươi s

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý