Cha PHÊRÔ NGUYỄN VĂN ANH

  • Sinh ngày 05-09-1987, tại Bà Rịa Vũng Tàu
  • 2010- 2012: Tu học tại Chủng Viện Thánh Tôma Giáo phận Bà Rịa
  • 2012 – 2019: Tu học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Giáo phận Xuân Lộc
  • 2019 – 2021: Giúp xứ Bãi Dâu, Hạt Vũng Tàu, Giáo phận Bà Rịa
  • Chịu chức Phó tế, ngày 19-06-2020 tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa
  • Thụ phong Linh mục ngày 04-1-2021 tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa
  • Từ 01/2021 đến nay, Phó xứ Đức Hiệp, Hạt Bình Giã, Giáo phận Bà Rịa

Từ trần lúc 13 giờ, ngày 25/03/2022 hưởng dương 35 tuổi, 01 năm linh mục .

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

  • 08 giờ 00, Thứ Bảy, 26-3-2022: Nghi thức Tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Phêrô
  • 08 giờ 30, Thứ Hai, 28-3-2022: Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Hiệp Sau đó tiễn đưa Cha Phêrô đến an nghỉ tại Nghĩa trang Linh mục Giáo phận thuộc Giáo xứ Vinh Châu, Giáo hạt Bình Giã.

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.