Cha Cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN GIẢN

 • Sinh ngày 23-9-1945, tại Thủy Giang, Kiến An, Hải Phòng
 • 1956-1958: Tu học tại Tiểu Chủng Viện Châu Phúc Liên, hải Phòng
 • 1959-1965: Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolo, Phát Diệm, Sài Gòn
 • 1965-1972: Tu học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Sài Gòn
 • 1967-1968: Giúp Tiểu Chủng Viện Phaolo, Phước Lâm, Xuân Lộc
 • 28-4-1972: Thụ phong Linh mục tại Sài Gòn
 • 1972-1975: Giúp Tiểu Chủng Viện Phaolo, Xuân Lộc
 • 1984-1987: Phụ trách Giáo xứ Tân Châu, Hạt Vũng Tàu, Xuân Lộc
 • 1986-1998: Phụ trách Giáo họ Bãi Dâu, Hạt Vũng Tàu, Xuân Lộc
 • 1975-2015: Chánh xứ Giáo xứ Sao Mai, Hạt Vũng Tàu
 • 2015 đến nay, nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dưỡng, Phước Lâm

Từ trần lúc 14 giờ 30 ngày 05-11-2017 tại Bệnh viện Bà Rịa, hưởng thọ 72 tuổi, 45 năm linh mục.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

 • Chúa nhật 05-11-2017: Thánh lễ đưa chân và Nghi thức Tẩn liệm lúc 17g30, tại Nhà Hưu dưỡng, Phước Lâm
 • Chiều thứ hai, 06-11-2017: Di quan Cha cố Phêrô về Giáo xứ Sao Mai
 • 09g00 sáng thứ tư, 08-11-2017: Thánh lễ An táng tại Nhà thờ Giáo xứ Sao Mai
 • Sau đó Hỏa táng tại Long Hương.

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý