Cha GIUSE ĐẶNG ĐÌNH AN

  • Sinh ngày 06-7-1968, tại Hải Lăng, Quảng Trị
  • 1990-1993: Tu học tại Hạt Bình Giã, Giáo phận Bà Rịa
  • 1995-2005: Tu học tại Chủng Viện, Giáo phận Xuân Lộc
  • 2002-2007: Giúp xứ Kim Hải, Hạt Long Hương, Giáo phận Bà Rịa
  • 2007-2008: Phục vụ tại Tòa Giám Mục, Giáo phận Bà Rịa
  • Thụ phong Linh mục ngày 03-7-2008 tại Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Giáo phận Bà Rịa
  • 2008-2009: Phó xứ Hòa Thuận, Hạt Xuyên Mộc, Giáo phận Bà Rịa
  • 2009-2014: Chánh xứ Đức Mỹ, Hạt Bình Giã, Giáo phận Bà Rịa
  • 2014 đến nay, chánh xứ Đức Hiệp, Hạt Bình Giã, Giáo phận Bà Rịa

Từ trần lúc 13 giờ 45, ngày 12/01/2018, hưởng dương 50 tuổi, 10 năm linh mục.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

  • 09g00 sáng thứ hai, ngày 15/01/2018 Thánh lễ An táng tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Hiệp, Giáo hạt Bình Giã, Giáo phận Bà Rịa

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý