Giải thưởng Cuore Amico năm 2018

Giải thưởng Cuore Amico năm 2018

Giải thưởng Cuore Amico năm 2018  *** Giải thưởng Cuore Amico năm 2018 được trao cho những nhà truyền giáo giữa chiến tranh và nghèo đói, đó là cha Gi

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý