Cầu nguyện là sức mạnh

Cầu nguyện là sức mạnh

CẦU NGUYỆN LÀ SỨC MẠNH WGPSG (01.8.2021)  – “Hãy cho tôi một người biết cầu nguyện, tôi nói người đó sẽ làm được tất cả.” Đó chính là câu nói mà

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý