Bị phạt

Bị phạt

BỊ PHẠT Hai người bất đồng với nhau. Mới đầu chỉ là đấu khẩu, Sau đi đến chỗ ẩu đả và gây thương tích. Lý do: Người này nói bốn cộng với sáu là mười,

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.