Ân khúc Giáng sinh

Ân khúc Giáng sinh

Ân khúc Giáng sinh Ngài chấp nhận giáng sinh nghèo khó Để cho con giàu có Hồng Ân Cả đời con phải tạ ơn Tình thương của Chúa vô ngần, bao la Nơi hang

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý