Ađam và Evà có thật hay không?

Ađam và Evà có thật hay không?

Ađam và Evà có thật hay không? WGPHP (13.09.2023) – Khi đọc trình thuật về tạo dựng Ađam và Evà, có thể người ta sẽ thắc mắc: Ađam có thật hay k

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý