HIỆP THÔNG CÙNG GIÁO HỘI CẦU NGUYỆN HẰNG NGÀY THEO GIỜ KINH PHỤNG VỤ

THỨ SÁU – TUẦN VI PHỤC SINH

THỨ BẢY – TUẦN VI PHỤC SINH

LỜI CẦU

Ðức Ki-tô phục sinh đã trở nên nguồn sống muôn đời cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy sốt sắng kêu xin Người:

Lạy Chúa Ki-tô phục sinh, xin ban tặng chúng con ân sủng dồi dào.

Chúa là Mục Tử nhân hiền, – xin cho chúng con ngay từ sớm mai này được no say Lời Chúa và Bánh trường sinh.

Xin đừng để chúng con xa đường lạc lối, – nhưng giúp chúng con trung thành nghe tiếng Chúa và theo Chúa đến cùng.

Xin soi sáng và phù trợ những người rao giảng Lời Chúa, và cho chúng con lấy cả cuộc đời mình làm chứng rằng Chúa đã phục sinh.

Xin Chúa thành nguồn vui không ai cướp mất được của chúng con, – để chúng con thoát khỏi nỗi buồn sầu do tội lỗi gây nên, và tiến tới cuộc sống muôn đời.

Lạy Chúa Ki-tô phục sinh, xin ban tặng chúng con ân sủng dồi dào.

KINH LẠY CHA

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, xin biến đổi tâm trí chúng con, và giúp chúng con làm việc lành phúc đức, để chúng con luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, và đem trót cuộc đời mà biểu dương sức mạnh của Ðức Ki-tô phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN

LỜI CẦU

Ðức Ki-tô đã lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha, chúng ta hãy hoan hỷ tung hô Người:

Lạy Chúa Ki-tô, Chúa là Vua vinh hiển.

Chúa đã lên trời, là cho thân xác yếu hèn của chúng con được vinh quang, – xin cho chúng con ngày ngày biết cởi bỏ con người cũ, hầu trở nên người mới theo hình ảnh của Chúa.

Vì yêu thương, Chúa đã xuống trần gian ở giữa chúng con, – xin cũng lấy tình thương ấy mà lôi kéo chúng con lên cùng Chúa.

Chúa đã hứa sẽ lôi kéo mọi người lên cùng Chúa, – xin đừng để một ai trong chúng con phải lìa xa Chúa bao giờ.

Lạy Chúa, Chúa đã lên trời vinh hiển, – xin cho lòng trí chúng con cũng luôn hướng về nơi Chúa ngự.

Chúa đã muốn rằng Chúa ở đâu thì các môn đệ cũng ở đó, – xin cho anh chị em chúng con đã qua đời được theo Chúa vào cõi vinh quang.

Lạy Chúa Ki-tô, Chúa là Vua vinh hiển.

KINH LẠY CHA

LỜI NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay, Con Một Chúa đã lên trời vinh hiển; là thủ lãnh, Người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào Nước Chúa khiến chúng con là những chi thể của Người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.