DANH SÁCH CÁC LINH MỤC GIÁO PHẬN BÀ RỊA

Cập nhật Tháng 7.2023

XẾP THEO THỨ TỰ TÊN (ABC)

XẾP THEO NĂM SINH

XẾP THEO NGÀY CHỊU CHỨC

XẾP THEO GIÁO HẠT

QUÝ CHA HƯU DƯỠNG

DANH SÁCH CÁC PHÓ TẾ

XẾP THEO THỨ TỰ TÊN (ABC)

Stt Tên thánh, họ Tên Sinh Chịu chức

Giáo xứ

Giáo hạt
1 Antôn Phạm Ngọc Ái 1981 03-07-2014 Phú Hà Long Hương
2 Giuse Nguyễn Đoàn Duy Ân 1983 06-01-2020 Phó Ngãi Giao Bình Giã
3 Giuse Nguyễn Văn Anh 1980 24-08-2017 Phước Ân Bình Giã
4 Tôma A. Nguyễn Quốc Ánh 1969 02-12-2004 Láng Cát Long Hương
5 Tôma Nguyễn Xuân Bắc 1982 24-08-2017 Giáo điểm Tam Phước Bà Rịa
6 Antôn Trần Văn Binh 1962 04-09-2003 Đông Hải Long Hương
7 Đaminh Mai Quang Bình 1973 03-07-2008 Phước Thái Bà Rịa
8 Gioan B. Nguyễn Văn Bộ 1957 17-12-1992 Vũng Tàu Vũng Tàu
9 Antôn Ngô Đình Cảnh 1982 03-07-2014 Phước Tỉnh Bà Rịa
10 Antôn Trần Quang Châu 1967 07-05-2011 Đất Đỏ Bà Rịa
11 Đaminh Mai Chiến Chinh 1972 05-07-2007 Quảng Thành Bình Giã
13 Đaminh Dương Xuân  Chương 1988 03-01-2022 Phó Hòa An Xuyên Mộc
12 Vianney Trần Vũ Hoàng Chương 1962 06-10-2005 Thiện Phước Bình Giã
14 Giuse Đinh Phước Đại 1970 03-07-2008 Hòa Thuận Xuyên Mộc
15 Vinhsơn Đào Văn Đại 1978 01-01-2013 Hải Xuân Vũng Tàu
16 Giuse Trần Quốc Dân 1977 03-07-2014 Hải Đăng Vũng Tàu
17 Phanxicô X. Nguyễn Văn Đăng 1975 01-01-2013 Hòa Phước Xuyên Mộc
19 Giuse Vũ Minh Đạo 1970 11-06-2009 Song Vĩnh Long Hương
18 Phanxicô X. Nguyễn Văn Đạo 1955 17-12-1992 Long Hương Long Hương
20 Phêrô Vũ Công Đoán 1957 30-11-1996 Tân Phước Bà Rịa
21 Phêrô Ngô Xuân Đông 1969 02-12-2004 Nam Bình Vũng Tàu
22 Antôn Nguyễn Văn Đức 1985 06-01-2020 Phó Lam Sơn Long Hương
23 Antôn Phan Văn  Đức 1985 03-01-2022 Phó Long Toàn Bà Rịa
24 Phêrô Trần Quốc Dũng 1969 03-07-2008 Xuân Trường Bình Giã
25 Đaminh Nguyễn Hoàng Dương 1971 02-12-2004 Dũng Lạc Bà Rịa
26 Giuse Nguyễn Văn  Giáo 1987 03-01-2022 Phó Phước Bình Bà Rịa
27 Đaminh Ngô Ngọc Giáp 1969 06-10-2005 Bãi Dâu Vũng Tàu
28 Gioan B. Trương Đình 1964 01-01-2001 Ngọc Hà Long Hương
29 Giuse Nguyễn Đình 1975 01-01-2013 Hòa Hưng Xuyên Mộc
30 Gioan B. Phạm Đức Minh Hải 1985 03-01-2022 Phó Long Hương Long Hương
31 Giuse Nguyễn Văn Hậu 1988 04-01-2021 Bãi Dâu Vũng Tàu
32 Augustinô Vũ Quang Hiến 1974 07-05-2011 Đồng Tiến Bình Giã
33 Phêrô Nguyễn Văn Hiến 1984 06-01-2020 Phó Vinh Hà Bình Giã
34 Giuse Đỗ Đức Hiện 1966 11-04-2002 Hữu Phước Bình Giã
35 Phêrô Nguyễn Đình Hiệp 1981 24-08-2017 Giáo điểm Phước An Bình Giã
36 Giuse Nguyễn Quang Hóa 1970 17-08-2006 Bãi Dâu Vũng Tàu
37 Augustinô Trần Thanh Hòa 1969 06-10-2005 Bến Đá Vũng Tàu
38 Vinhsơn Trần Đình Hòa 1973 01-01-2013 Tân Châu Vũng Tàu
40 Giuse Nguyễn Trần Phương Hoàng 1984 02-07-2015 Hòa Tân Xuyên Mộc
39 Giuse Vũ Văn Hoàng 1970 06-10-2005 Lam Sơn Long Hương
41 Giuse Trần Hữu Hợp 1986 04-01-2021 Phó Vinh Trung Bình Giã
42 Phêrô Trần Xuân Huệ 1970 06-10-2005 Vinh Châu Bình Giã
46 Đaminh Hoàng Quốc Hùng 1969 17-08-2006 Suối Rao
Bình Giã
43 Đaminh Vũ Duy Hùng 1968 02-12-2004 Thanh Phong Long Hương
48 Giuse Nguyễn Thanh Hùng 1984 24-08-2017 Giáo điểm Mân Côi Vũng Tàu
44 Phaolô Lê Đình Hùng 1968 02-12-2004 Đức Hiệp Bình Giã
47 Phêrô Nguyễn Minh Hùng 1974 07-05-2011 Sao Mai Vũng Tàu
45 Phêrô Nguyễn Quy Hùng 1971 06-10-2005 Phước Tân Bà Rịa
49 Phêrô Nguyễn Văn Huy 1988 03-01-2022 Phó Vinh Hà Bình Giã
50 Phaolô Đỗ Nguyên Kha 1983 24-08-2017 Giáo điểm Vinh Sơn Long Hương
51 Phaolô Chu Đăng Khải 1976 01-01-2013 Đông Xuyên Vũng Tàu
52 Micae Lê Công Khanh 1977 07-05-2012 Sơn Bình Bình Giã
53 Phêrô Lê Thành  Khánh 1988 03-01-2022 Phó Ngọc Hà Long Hương
54 Giuse Phạm Văn Khiết 1969 02-12-2004 Long Hải Bà Rịa
55 Gioan B. Nguyễn Hoàng Bửu Kim 1981 03-07-2014 Thủ Lựu Bà Rịa
56 Phaolô Bùi Đức Kỳ 1954 01-10-1988 Xuân Hà Long Hương
57 Phaolô Nguyễn Thành Lai 1969 03-07-2008 Mai Khôi Bình Giã
58 Giuse Trần Hữu Lâm 1969 02-12-2004 Hải An Vũng Tàu
60 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Lâm 1977 01-01-2013 Phước Lâm Bà Rịa
59 Phanxicô X. Vũ Sơn Lâm 1971 05-07-2007 Hồ Tràm Xuyên Mộc
61 Antôn Claret Tô Ngọc Liêm 1961 02-12-2004 Thanh An Bà Rịa
63 Phaolo Hoàng Linh 1987 06-01-2020 Phó Vũng Tàu Vũng Tàu
62 Phêrô Đặng Duy Linh 1966 04-09-2003 Bãi Dâu Vũng Tàu
64 Giuse Nguyễn Văn Lộc 1982 05-07-2018 Quản lý CV. Hải Sơn Long Hương
65 Matthêu Trần Bảo Long 1957 25-01-2000 Trung Đồng Vũng Tàu
66 Giuse Nguyễn Công Luận 1974 11-06-2009 VPTGM. Bà Rịa
67 Phêrô Trần Đình Lương 1984 04-01-2021 Phó Phước Lâm Bà Rịa
68 Giuse Phạm Văn 1957 17-12-1992 Xuân Sơn Bình Giã
70 Bosco Phạm Đặng Trung Minh 1982 03-07-2014 Châu Pha Long Hương
69 Giuse M. Nguyễn Bá Thanh Minh 1967 25-01-2000 Vinh Trung Bình Giã
71 Phêrô Nguyễn Văn Minh 1987 03-01-2022 Phó Bãi Dâu Vũng Tàu
72 Giuse Đoàn Như Nghĩa 1957 09-06-1994 Giám đốc CV. Hải Sơn Long Hương
73 Giuse Trần Văn Nghĩa 1978 01-01-2013 Phụ tá Bãi Dâu Vũng Tàu
74 Giuse Hoàng Cao Nguyên 1967 02-12-2004 Bông Trang Xuyên Mộc
75 Giuse Nguyễn Ngọc Nguyên 1976 01-01-2013 Long Điền Bà Rịa
76 Phaolô Lê Trần Hoàng Phan 1977 01-01-2013 Ngãi Giao Bình Giã
78 Phaolo Bùi Duy Phát 1987 06-01-2020 Phó Hòa Thuận Xuyên Mộc
77 Phêrô Huỳnh Tấn Phát 1984 02-07-2015 Bình Ba Bình Giã
79 Anrê Nguyễn Hồng Phong 1982 03-07-2014 Long Kiên Bà Rịa
80 Micae Huỳnh Văn Phú 1982 24-08-2017 Giáo điểm Bình Thắng Xuyên Mộc
81 Phêrô Nguyễn Thái Phúc 1957 07-02-1996 Thủy Giang Vũng Tàu
82 Vinhsơn Nguyễn Huy Quang 1969 17-08-2006 Hòa An Xuyên Mộc
83 Gioan B. Ngô Xuân Quốc 1988 02-01-2023 Phó Đức Hiệp Bình Giã
84 Phaolô Nguyễn Minh Quyền 1981 02-07-2015 Phước Hải Bà Rịa
85 Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh 1960 17-12-1992 Hòa Xuân Xuyên Mộc
86 Phêrô Nguyễn Châu Sinh 1976 01-01-2013 Quảng Nghệ Bình Giã
89 Giuse Nguyễn Văn Sơn 1984 05-07-2018 Giáo điểm Hòa Tâm Xuyên Mộc
87 Phêrô Trần Thanh Sơn 1965 11-04-2002 Phước Lộc Long Hương
88 Phêrô Trần Xuân Sơn 1979 01-01-2013 Phước Bình Bà Rịa
90 Giuse Phạm Đức Tài 1986 03-01-2022 Phó Long Tâm Bà Rịa
91 Phaolô Trần Đình Tam 1979 01-01-2013 Xuân Ngọc  Long Hương
92 Phaolô Phạm Minh Tân 1971 06-10-2005 Long Toàn Bà Rịa
93 Vianney Lê Quang Tấn 1971 06-10-2005 Phước Thành Vũng Tàu
94 Antôn Đặng Đình Thanh 1983 06-01-2020 Giáo điểm Hòa Vinh Xuyên Mộc
96 Đaminh Nguyễn Văn Thành 1985 06-01-2020 Phó Phước Thành Vũng Tàu
95 Phêrô Đỗ Huỳnh Kiến Thành 1975 01-01-2013 Đá Bạc Bình Giã
97 Giuse Nguyễn Ngọc Thảo 1972 02-12-2004 Vinh Hà Bình Giã
98 Vinhsơn Vũ Ngọc Thật 1987 06-01-2020 Du học Long Hương
99 Anphongsô Nguyễn Văn Thế 1961 04-09-2003 Chu Hải Long Hương
100 Giuse Nguyễn Văn Thiều 1987 02-01-2023 Phó Vinh Châu Bình Giã
101 Giuse Vũ Đức Thịnh 1976 11-06-2009 Hòa Sơn Xuyên Mộc
103 Đaminh Nguyễn Xuân Thọ 1988 02-01-2023 Phó Xuân Sơn Bình Giã
102 Phêrô Nguyễn Xuân Thọ 1982 05-07-2018 Giáo điểm Giuse Long Hương
104 Giuse Trần Kim Thông 1985 04-01-2021 Du học
105 Antôn Nguyễn Văn Thuần 1973 11-06-2009 Bình Châu Xuyên Mộc
106 Giuse Nguyễn Đức Thuần 1984 05-07-2018 Giáo điểm Sông Xoài Long Hương
108 Antôn Hồ Đức Thuận 1982 02-07-2015 Phước Chí Bình Giã
107 Giuse Trịnh Văn Thuận 1965 11-04-2002 Hải Sơn Long Hương
109 Phanxicô X. Nguyễn Văn  Thương 1986 03-01-2022 Phó Chánh Tòa Bà Rịa
110 Giuse Võ Công Tiến 1956 25-01-1999 Long Tâm Bà Rịa
111 Gioan B. Nguyễn Bá Tín 1972 11-06-2009 Hải Lâm Bà Rịa
112 Antôn Nguyễn Văn Toàn 1966 25-01-2000 Phú Vinh Xuyên Mộc
113 Giuse Phạm Hữu Toàn 1983 06-01-2020 Kim Hải  Long Hương
115 Antôn Nguyễn Minh Trí 1977 07-05-2011 Phước Hưng Bà Rịa
114 Giuse Đặng Cao Trí 1967 11-04-2002 Chánh Tòa Bà Rịa
116 Phêrô Nguyễn Văn Trung 1987 02-01-2023 Phó Trung Đồng Vũng Tàu 
119 Martinô Trần Thanh Tuấn 1980 24-08-2017 Tao Phùng Vũng Tàu
118 Phanxicô X. Trần Quốc Tuấn 1982 03-07-2014 Kim Long Bình Giã
117 Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn 1975 01-01-2013 Tân Bình Bình Giã
120 Giuse Trần Đình Túc 1973 11-06-2009 Hòa Hội Xuyên Mộc
121 Giuse Trần Hữu Tuyến 1975 07-05-2011 Nam Đồng Vũng Tàu
123 Giuse Bùi Anh Văn 1984 05-07-2018 Giáo điểm Hòa Bình Xuyên Mộc
122 Phêrô Võ Tá Văn 1983 05-07-2018 Long Tân Bà Rịa
124 Gioan B. Đoàn Văn Viên 1984 05-07-2018 Giáo điểm Ruộng Tre Bình Giã
125 Giuse Vũ Quốc Vịnh 1968 25-01-1999 Đức Mỹ Bình Giã
126 Giuse Phạm Thanh 1974 01-01-2013 Hoà Lâm Xuyên Mộc
127 Gioan Vũ Minh Vương 1981 02-07-2015 Văn Côi Xuyên Mộc
128 Phêrô Nguyễn Tiến Vương 1986 02-01-2023 Phó Hòa Xuân Xuyên Mộc
129 Phanxicô X. Phạm Văn Vỹ 1982 02-07-2015 Tân Lâm Xuyên Mộc
130 Augustinô Vũ Văn Xuân 1965 06-10-2005 Sơn Hòa Bình Giã

 

XẾP THEO NĂM SINH

Stt Tên thánh, họ Tên Sinh Chịu chức Giáo xứ Giáo hạt
1 Phaolô Bùi Đức Kỳ 1954 01-10-1988 Xuân Hà Long Hương
2 Phanxicô X. Nguyễn Văn Đạo 1955 17-12-1992 Long Hương Long Hương
3 Giuse Võ Công Tiến 1956 25-01-1999 Long Tâm Bà Rịa
4 Gioan B. Nguyễn Văn Bộ 1957 17-12-1992 Vũng Tàu Vũng Tàu
5 Phêrô Vũ Công Đoán 1957 30-11-1996 Tân Phước Bà Rịa
6 Matthêu Trần Bảo Long 1957 25-01-2000 Trung Đồng Vũng Tàu
7 Giuse Phạm Văn 1957 17-12-1992 Xuân Sơn Bình Giã
8 Giuse Đoàn Như Nghĩa 1957 09-06-1994 Giám đốc CV. Hải Sơn Long Hương
9 Phêrô Nguyễn Thái Phúc 1957 07-02-1996 Thủy Giang Vũng Tàu
10 Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh 1960 17-12-1992 Hòa Xuân Xuyên Mộc
11 Antôn Claret Tô Ngọc Liêm 1961 02-12-2004 Thanh An Bà Rịa
13 Anphongsô Nguyễn Văn Thế 1961 04-09-2003 Chu Hải Long Hương
12 Antôn Trần Văn Binh 1962 04-09-2003 Đông Hải Long Hương
14 Vianney Trần Vũ Hoàng Chương 1962 06-10-2005 Thiện Phước Bình Giã
15 Gioan B. Trương Đình 1964 01-01-2001 Ngọc Hà Long Hương
16 Phêrô Trần Thanh Sơn 1965 11-04-2002 Phước Lộc Long Hương
17 Giuse Trịnh Văn Thuận 1965 11-04-2002 Hải Sơn Long Hương
19 Augustinô Vũ Văn Xuân 1965 06-10-2005 Sơn Hòa Bình Giã
18 Giuse Đỗ Đức Hiện 1966 11-04-2002 Hữu Phước Bình Giã
20 Phêrô Đặng Duy Linh 1966 04-09-2003 Bãi Dâu Vũng Tàu
21 Antôn Nguyễn Văn Toàn 1966 25-01-2000 Phú Vinh Xuyên Mộc
22 Antôn Trần Quang Châu 1967 07-05-2011 Đất Đỏ Bà Rịa
23 Giuse M. Nguyễn Bá Thanh Minh 1967 25-01-2000 Vinh Trung Bình Giã
24 Giuse Hoàng Cao Nguyên 1967 02-12-2004 Bông Trang Xuyên Mộc
25 Giuse Đặng Cao Trí 1967 11-04-2002 Chánh Tòa Bà Rịa
26 Đaminh Vũ Duy Hùng 1968 02-12-2004 Thanh Phong Long Hương
27 Phaolô Lê Đình Hùng 1968 02-12-2004 Đức Hiệp Bình Giã
28 Giuse Vũ Quốc Vịnh 1968 25-01-1999 Đức Mỹ Bình Giã
29 Tôma A. Nguyễn Quốc Ánh 1969 02-12-2004 Láng Cát Long Hương
30 Phêrô Ngô Xuân Đông 1969 02-12-2004 Nam Bình Vũng Tàu
31 Phêrô Trần Quốc Dũng 1969 03-07-2008 Xuân Trường Bình Giã
32 Đaminh Ngô Ngọc Giáp 1969 06-10-2005 Bãi Dâu Vũng Tàu
33 Augustinô Trần Thanh Hòa 1969 06-10-2005 Bến Đá Vũng Tàu
34 Đaminh Hoàng Quốc Hùng 1969 17-08-2006 Suối Rao Bình Giã
35 Giuse Phạm Văn Khiết 1969 02-12-2004 Long Hải Bà Rịa
36 Phaolô Nguyễn Thành Lai 1969 03-07-2008 Mai Khôi Bình Giã
37 Giuse Trần Hữu Lâm 1969 02-12-2004 Hải An Vũng Tàu
38 Vinhsơn Nguyễn Huy Quang 1969 17-08-2006 Hòa An Xuyên Mộc
40 Giuse Đinh Phước Đại 1970 03-07-2008 Hòa Thuận Xuyên Mộc
39 Giuse Vũ Minh Đạo 1970 11-06-2009 Song Vĩnh Long Hương
41 Giuse Nguyễn Quang Hóa 1970 17-08-2006 Bãi Dâu Vũng Tàu
42 Giuse Vũ Văn Hoàng 1970 06-10-2005 Lam Sơn Long Hương
46 Phêrô Trần Xuân Huệ 1970 06-10-2005 Vinh Châu Bình Giã
43 Đaminh Nguyễn Hoàng Dương 1971 02-12-2004 Dũng Lạc Bà Rịa
48 Phêrô Nguyễn Quy Hùng 1971 06-10-2005 Phước Tân Bà Rịa
44 Phanxicô X. Vũ Sơn Lâm 1971 05-07-2007 Hồ Tràm Xuyên Mộc
47 Phaolô Phạm Minh Tân 1971 06-10-2005 Long Toàn Bà Rịa
45 Vianney Lê Quang Tấn 1971 06-10-2005 Phước Thành Vũng Tàu
49 Đaminh Mai Chiến Chinh 1972 05-07-2007 Quảng Thành Bình Giã
50 Giuse Nguyễn Ngọc Thảo 1972 02-12-2004 Vinh Hà Bình Giã
51 Gioan B. Nguyễn Bá Tín 1972 11-06-2009 Hải Lâm Bà Rịa
52 Đaminh Mai Quang Bình 1973 03-07-2008 Phước Thái Bà Rịa
53 Vinhsơn Trần Đình Hòa 1973 01-01-2013 Tân Châu Vũng Tàu
54 Antôn Nguyễn Văn Thuần 1973 11-06-2009 Bình Châu Xuyên Mộc
55 Giuse Trần Đình Túc 1973 11-06-2009 Hòa Hội Xuyên Mộc
56 Augustinô Vũ Quang Hiến 1974 07-05-2011 Đồng Tiến Bình Giã
57 Phêrô Nguyễn Minh Hùng 1974 07-05-2011 Sao Mai Vũng Tàu
58 Giuse Nguyễn Công Luận 1974 11-06-2009 VPTGM. Bà Rịa
60 Giuse Phạm Thanh 1974 01-01-2013 Hoà Lâm Xuyên Mộc
59 Phanxicô X. Nguyễn Văn Đăng 1975 01-01-2013 Hòa Phước Xuyên Mộc
61 Giuse Nguyễn Đình 1975 01-01-2013 Hòa Hưng Xuyên Mộc
63 Phêrô Đỗ Huỳnh Kiến Thành 1975 01-01-2013 Đá Bạc Bình Giã
62 Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn 1975 01-01-2013 Tân Bình Bình Giã
64 Giuse Trần Hữu Tuyến 1975 07-05-2011 Nam Đồng Vũng Tàu
65 Phaolô Chu Đăng Khải 1976 01-01-2013 Đông Xuyên Vũng Tàu
66 Giuse Nguyễn Ngọc Nguyên 1976 01-01-2013 Long Điền Bà Rịa
67 Phêrô Nguyễn Châu Sinh 1976 01-01-2013 Quảng Nghệ Bình Giã
68 Giuse Vũ Đức Thịnh 1976 11-06-2009 Hòa Sơn Xuyên Mộc
70 Giuse Trần Quốc Dân 1977 03-07-2014 Hải Đăng Vũng Tàu
69 Micae Lê Công Khanh 1977 07-05-2012 Sơn Bình Bình Giã
71 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Lâm 1977 01-01-2013 Phước Lâm Bà Rịa
72 Phaolô Lê Trần Hoàng Phan 1977 01-01-2013 Ngãi Giao Bình Giã
73 Antôn Nguyễn Minh Trí 1977 07-05-2011 Phước Hưng Bà Rịa
74 Vinhsơn Đào Văn Đại 1978 01-01-2013 Hải Xuân Vũng Tàu
75 Giuse Trần Văn Nghĩa 1978 01-01-2013 Phụ tá Bãi Dâu Vũng Tàu
76 Phêrô Trần Xuân Sơn 1979 01-01-2013 Phước Bình Bà Rịa
78 Phaolô Trần Đình Tam 1979 01-01-2013 Xuân Ngọc  Long Hương
77 Giuse Nguyễn Văn Anh 1980 24-08-2017 Phước Ân Bình Giã
79 Martinô Trần Thanh Tuấn 1980 24-08-2017 Tao Phùng Vũng Tàu
80 Antôn Phạm Ngọc Ái 1981 03-07-2014 Phú Hà Long Hương
81 Phêrô Nguyễn Đình Hiệp 1981 24-08-2017 Giáo điểm Phước An Bình Giã
82 Gioan B. Nguyễn Hoàng Bửu Kim 1981 03-07-2014 Thủ Lựu Bà Rịa
83 Phaolô Nguyễn Minh Quyền 1981 02-07-2015 Phước Hải Bà Rịa
84 Gioan Vũ Minh Vương 1981 02-07-2015 Văn Côi Xuyên Mộc
85 Tôma Nguyễn Xuân Bắc 1982 24-08-2017 Giáo điểm Tam Phước Bà Rịa
86 Antôn Ngô Đình Cảnh 1982 03-07-2014 Phước Tỉnh Bà Rịa
89 Giuse Nguyễn Văn Lộc 1982 05-07-2018 Quản lý CV. Hải Sơn Long Hương
87 Bosco Phạm Đặng Trung Minh 1982 03-07-2014 Châu Pha Long Hương
88 Anrê Nguyễn Hồng Phong 1982 03-07-2014 Long Kiên Bà Rịa
90 Micae Huỳnh Văn Phú 1982 24-08-2017 Giáo điểm Bình Thắng Xuyên Mộc
91 Phêrô Nguyễn Xuân Thọ 1982 05-07-2018 Giáo điểm Giuse Long Hương
92 Antôn Hồ Đức Thuận 1982 02-07-2015 Phước Chí Bình Giã
93 Phanxicô X. Trần Quốc Tuấn 1982 03-07-2014 Kim Long Bình Giã
94 Phanxicô X. Phạm Văn Vỹ 1982 02-07-2015 Tân Lâm Xuyên Mộc
96 Giuse Nguyễn Đoàn Duy Ân 1983 06-01-2020 Phó Phước Lộc Long Hương
95 Phaolô Đỗ Nguyên Kha 1983 24-08-2017 Giáo điểm Vinh Sơn Long Hương
97 Antôn Đặng Đình Thanh 1983 06-01-2020 Giáo điểm Hòa Vinh Xuyên Mộc
98 Giuse Phạm Hữu Toàn 1983 06-01-2020 Kim Hải  Long Hương
99 Phêrô Võ Tá Văn 1983 05-07-2018 Long Tân Bà Rịa
100 Phêrô Nguyễn Văn Hiến 1984 06-01-2020 Phó Vinh Hà Bình Giã
101 Giuse Nguyễn Trần Phương Hoàng 1984 02-07-2015 Hòa Tân Xuyên Mộc
103 Giuse Nguyễn Thanh Hùng 1984 24-08-2017 Giáo điểm Mân Côi Vũng Tàu
102 Phêrô Trần Đình Lương 1984 04-01-2021 Phó Phước Lâm Bà Rịa
104 Phêrô Huỳnh Tấn Phát 1984 02-07-2015 Bình Ba Bình Giã
105 Giuse Nguyễn Văn Sơn 1984 05-07-2018 Giáo điểm Hòa Tâm Xuyên Mộc
106 Giuse Nguyễn Đức Thuần 1984 05-07-2018 Giáo điểm Sông Xoài Long Hương
108 Giuse Bùi Anh Văn 1984 05-07-2018 Giáo điểm Hòa Bình Xuyên Mộc
107 Gioan B. Đoàn Văn Viên 1984 05-07-2018 Giáo điểm Ruộng Tre Bình Giã
109 Antôn Nguyễn Văn Đức 1985 06-01-2020 Phó Phước Bình Bà Rịa
110 Antôn Phan Văn  Đức 1985 03-01-2022 Phó Láng Cát Long Hương
111 Gioan B. Phạm Đức Minh Hải 1985 03-01-2022 Phó Long Hương Long Hương
112 Đaminh Nguyễn Văn Thành 1985 06-01-2020 Phó Chánh Tòa Bà Rịa
113 Giuse Trần Kim Thông 1985 04-01-2021 Du học
115 Giuse Trần Hữu Hợp 1986 04-01-2021 Phó Vinh Trung Bình Giã
114 Giuse Phạm Đức Tài 1986 03-01-2022 Phó Long Tâm Bà Rịa
116 Phanxicô X. Nguyễn Văn  Thương 1986 03-01-2022 Phó Vũng Tàu Vũng Tàu
119 Phêrô Nguyễn Tiến Vương 1986 02-01-2023 Phó Hòa Xuân Xuyên Mộc
118 Giuse Nguyễn Văn  Giáo 1987 03-01-2022 Phó Chu Hải Long Hương
117 Phaolo Hoàng Linh 1987 06-01-2020 Phó Ngọc Hà Long Hương
120 Phêrô Nguyễn Văn Minh 1987 03-01-2022 Phó Bãi Dâu Vũng Tàu
121 Phaolo Bùi Duy Phát 1987 06-01-2020 Phó Hòa Thuận Xuyên Mộc
123 Vinhsơn Vũ Ngọc Thật 1987 06-01-2020 Phó Thanh Phong Long Hương
122 Giuse Nguyễn Văn Thiều 1987 02-01-2023 Phó Vinh Châu Bình Giã
124 Phêrô Nguyễn Văn Trung 1987 02-01-2023 Phó Trung Đồng Vũng Tàu 
125 Đaminh Dương Xuân  Chương 1988 03-01-2022 Phó Phước Hưng Bà Rịa
126 Giuse Nguyễn Văn Hậu 1988 04-01-2021 Bãi Dâu Vũng Tàu
127 Phêrô Nguyễn Văn Huy 1988 03-01-2022 Phó Chánh Tòa Bà Rịa
128 Phêrô Lê Thành  Khánh 1988 03-01-2022 Phó Long Toàn Bà Rịa
129 Gioan B. Ngô Xuân Quốc 1988 02-01-2023 Phó Đức Hiệp Bình Giã
130 Đaminh Nguyễn Xuân Thọ 1988 02-01-2023 Phó Xuân Sơn Bình Giã

 

XẾP THEO NGÀY CHỊU CHỨC

Stt Tên thánh, họ Tên Sinh Chịu chức Giáo xứ Giáo hạt
1 Phaolô Bùi Đức Kỳ 1954 01-10-1988 Xuân Hà Long Hương
2 Gioan B. Nguyễn Văn Bộ 1957 17-12-1992 Vũng Tàu Vũng Tàu
3 Phanxicô X. Nguyễn Văn Đạo 1955 17-12-1992 Long Hương Long Hương
4 Giuse Phạm Văn 1957 17-12-1992 Xuân Sơn Bình Giã
5 Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh 1960 17-12-1992 Hòa Xuân Xuyên Mộc
6 Giuse Đoàn Như Nghĩa 1957 09-06-1994 Giám đốc CV. Hải Sơn Long Hương
7 Phêrô Nguyễn Thái Phúc 1957 07-02-1996 Thủy Giang Vũng Tàu
8 Phêrô Vũ Công Đoán 1957 30-11-1996 Tân Phước Bà Rịa
9 Giuse Võ Công Tiến 1956 25-01-1999 Long Tâm Bà Rịa
10 Giuse Vũ Quốc Vịnh 1968 25-01-1999 Đức Mỹ Bình Giã
11 Matthêu Trần Bảo Long 1957 25-01-2000 Trung Đồng Vũng Tàu
13 Giuse M. Nguyễn Bá Thanh Minh 1967 25-01-2000 Vinh Trung Bình Giã
12 Antôn Nguyễn Văn Toàn 1966 25-01-2000 Phú Vinh Xuyên Mộc
14 Gioan B. Trương Đình 1964 01-01-2001 Ngọc Hà Long Hương
15 Giuse Đỗ Đức Hiện 1966 11-04-2002 Hữu Phước Bình Giã
16 Phêrô Trần Thanh Sơn 1965 11-04-2002 Phước Lộc Long Hương
17 Giuse Trịnh Văn Thuận 1965 11-04-2002 Hải Sơn Long Hương
19 Giuse Đặng Cao Trí 1967 11-04-2002 Chánh Tòa Bà Rịa
18 Antôn Trần Văn Binh 1962 04-09-2003 Đông Hải Long Hương
20 Phêrô Đặng Duy Linh 1966 04-09-2003 Bãi Dâu Vũng Tàu
21 Anphongsô Nguyễn Văn Thế 1961 04-09-2003 Chu Hải Long Hương
22 Tôma A. Nguyễn Quốc Ánh 1969 02-12-2004 Láng Cát Long Hương
23 Phêrô Ngô Xuân Đông 1969 02-12-2004 Nam Bình Vũng Tàu
24 Đaminh Nguyễn Hoàng Dương 1971 02-12-2004 Dũng Lạc Bà Rịa
25 Đaminh Vũ Duy Hùng 1968 02-12-2004 Thanh Phong Long Hương
26 Phaolô Lê Đình Hùng 1968 02-12-2004 Đức Hiệp Bình Giã
27 Giuse Phạm Văn Khiết 1969 02-12-2004 Long Hải Bà Rịa
28 Giuse Trần Hữu Lâm 1969 02-12-2004 Hải An Vũng Tàu
29 Antôn Claret Tô Ngọc Liêm 1961 02-12-2004 Thanh An Bà Rịa
30 Giuse Hoàng Cao Nguyên 1967 02-12-2004 Bông Trang Xuyên Mộc
31 Giuse Nguyễn Ngọc Thảo 1972 02-12-2004 Vinh Hà Bình Giã
32 Vianney Trần Vũ Hoàng Chương 1962 06-10-2005 Thiện Phước Bình Giã
33 Đaminh Ngô Ngọc Giáp 1969 06-10-2005 Bãi Dâu Vũng Tàu
34 Augustinô Trần Thanh Hòa 1969 06-10-2005 Bến Đá Vũng Tàu
35 Giuse Vũ Văn Hoàng 1970 06-10-2005 Lam Sơn Long Hương
36 Phêrô Trần Xuân Huệ 1970 06-10-2005 Vinh Châu Bình Giã
37 Phêrô Nguyễn Quy Hùng 1971 06-10-2005 Phước Tân Bà Rịa
38 Phaolô Phạm Minh Tân 1971 06-10-2005 Long Toàn Bà Rịa
40 Vianney Lê Quang Tấn 1971 06-10-2005 Phước Thành Vũng Tàu
39 Augustinô Vũ Văn Xuân 1965 06-10-2005 Sơn Hòa Bình Giã
41 Giuse Nguyễn Quang Hóa 1970 17-08-2006 Bãi Dâu Vũng Tàu
42 Đaminh Hoàng Quốc Hùng 1969 17-08-2006 Suối Rao Bình Giã
46 Vinhsơn Nguyễn Huy Quang 1969 17-08-2006 Hòa An Xuyên Mộc
43 Đaminh Mai Chiến Chinh 1972 05-07-2007 Quảng Thành Bình Giã
48 Phanxicô X. Vũ Sơn Lâm 1971 05-07-2007 Hồ Tràm Xuyên Mộc
44 Đaminh Mai Quang Bình 1973 03-07-2008 Phước Thái Bà Rịa
47 Giuse Đinh Phước Đại 1970 03-07-2008 Hòa Thuận Xuyên Mộc
45 Phêrô Trần Quốc Dũng 1969 03-07-2008 Xuân Trường Bình Giã
49 Phaolô Nguyễn Thành Lai 1969 03-07-2008 Mai Khôi Bình Giã
50 Giuse Vũ Minh Đạo 1970 11-06-2009 Song Vĩnh Long Hương
51 Giuse Nguyễn Công Luận 1974 11-06-2009 VPTGM. Bà Rịa
52 Giuse Vũ Đức Thịnh 1976 11-06-2009 Hòa Sơn Xuyên Mộc
53 Antôn Nguyễn Văn Thuần 1973 11-06-2009 Bình Châu Xuyên Mộc
54 Gioan B. Nguyễn Bá Tín 1972 11-06-2009 Hải Lâm Bà Rịa
55 Giuse Trần Đình Túc 1973 11-06-2009 Hòa Hội Xuyên Mộc
56 Antôn Trần Quang Châu 1967 07-05-2011 Đất Đỏ Bà Rịa
57 Augustinô Vũ Quang Hiến 1974 07-05-2011 Đồng Tiến Bình Giã
58 Phêrô Nguyễn Minh Hùng 1974 07-05-2011 Sao Mai Vũng Tàu
60 Antôn Nguyễn Minh Trí 1977 07-05-2011 Phước Hưng Bà Rịa
59 Giuse Trần Hữu Tuyến 1975 07-05-2011 Nam Đồng Vũng Tàu
61 Micae Lê Công Khanh 1977 07-05-2012 Sơn Bình Bình Giã
63 Vinhsơn Đào Văn Đại 1978 01-01-2013 Hải Xuân Vũng Tàu
62 Phanxicô X. Nguyễn Văn Đăng 1975 01-01-2013 Hòa Phước Xuyên Mộc
64 Giuse Nguyễn Đình 1975 01-01-2013 Hòa Hưng Xuyên Mộc
65 Vinhsơn Trần Đình Hòa 1973 01-01-2013 Tân Châu Vũng Tàu
66 Phaolô Chu Đăng Khải 1976 01-01-2013 Đông Xuyên Vũng Tàu
67 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Lâm 1977 01-01-2013 Phước Lâm Bà Rịa
68 Giuse Trần Văn Nghĩa 1978 01-01-2013 Phụ tá Bãi Dâu Vũng Tàu
70 Giuse Nguyễn Ngọc Nguyên 1976 01-01-2013 Long Điền Bà Rịa
69 Phaolô Lê Trần Hoàng Phan 1977 01-01-2013 Ngãi Giao Bình Giã
71 Phêrô Nguyễn Châu Sinh 1976 01-01-2013 Quảng Nghệ Bình Giã
72 Phêrô Trần Xuân Sơn 1979 01-01-2013 Phước Bình Bà Rịa
73 Phaolô Trần Đình Tam 1979 01-01-2013 Xuân Ngọc  Long Hương
74 Phêrô Đỗ Huỳnh Kiến Thành 1975 01-01-2013 Đá Bạc Bình Giã
75 Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn 1975 01-01-2013 Tân Bình Bình Giã
76 Giuse Phạm Thanh 1974 01-01-2013 Hoà Lâm Xuyên Mộc
78 Antôn Phạm Ngọc Ái 1981 03-07-2014 Phú Hà Long Hương
77 Antôn Ngô Đình Cảnh 1982 03-07-2014 Phước Tỉnh Bà Rịa
79 Giuse Trần Quốc Dân 1977 03-07-2014 Hải Đăng Vũng Tàu
80 Gioan B. Nguyễn Hoàng Bửu Kim 1981 03-07-2014 Thủ Lựu Bà Rịa
81 Bosco Phạm Đặng Trung Minh 1982 03-07-2014 Châu Pha Long Hương
82 Anrê Nguyễn Hồng Phong 1982 03-07-2014 Long Kiên Bà Rịa
83 Phanxicô X. Trần Quốc Tuấn 1982 03-07-2014 Kim Long Bình Giã
84 Giuse Nguyễn Trần Phương Hoàng 1984 02-07-2015 Hòa Tân Xuyên Mộc
85 Phêrô Huỳnh Tấn Phát 1984 02-07-2015 Bình Ba Bình Giã
86 Phaolô Nguyễn Minh Quyền 1981 02-07-2015 Phước Hải Bà Rịa
89 Antôn Hồ Đức Thuận 1982 02-07-2015 Phước Chí Bình Giã
87 Gioan Vũ Minh Vương 1981 02-07-2015 Văn Côi Xuyên Mộc
88 Phanxicô X. Phạm Văn Vỹ 1982 02-07-2015 Tân Lâm Xuyên Mộc
90 Giuse Nguyễn Văn Anh 1980 24-08-2017 Phước Ân Bình Giã
91 Tôma Nguyễn Xuân Bắc 1982 24-08-2017 Giáo điểm Tam Phước Bà Rịa
92 Phêrô Nguyễn Đình Hiệp 1981 24-08-2017 Giáo điểm Phước An Bình Giã
93 Giuse Nguyễn Thanh Hùng 1984 24-08-2017 Giáo điểm Mân Côi Vũng Tàu
94 Phaolô Đỗ Nguyên Kha 1983 24-08-2017 Giáo điểm Vinh Sơn Long Hương
96 Micae Huỳnh Văn Phú 1982 24-08-2017 Giáo điểm Bình Thắng Xuyên Mộc
95 Martinô Trần Thanh Tuấn 1980 24-08-2017 Tao Phùng Vũng Tàu
97 Giuse Nguyễn Văn Lộc 1982 05-07-2018 Quản lý CV. Hải Sơn Long Hương
98 Giuse Nguyễn Văn Sơn 1984 05-07-2018 Giáo điểm Hòa Tâm Xuyên Mộc
99 Phêrô Nguyễn Xuân Thọ 1982 05-07-2018 Giáo điểm Giuse Long Hương
100 Giuse Nguyễn Đức Thuần 1984 05-07-2018 Giáo điểm Sông Xoài Long Hương
101 Giuse Bùi Anh Văn 1984 05-07-2018 Giáo điểm Hòa Bình Xuyên Mộc
103 Phêrô Võ Tá Văn 1983 05-07-2018 Long Tân Bà Rịa
102 Gioan B. Đoàn Văn Viên 1984 05-07-2018 Giáo điểm Ruộng Tre Bình Giã
104 Giuse Nguyễn Đoàn Duy Ân 1983 06-01-2020 Phó Phước Lộc Long Hương
105 Antôn Nguyễn Văn Đức 1985 06-01-2020 Phó Phước Bình Bà Rịa
106 Phêrô Nguyễn Văn Hiến 1984 06-01-2020 Phó Vinh Hà Bình Giã
108 Phaolo Hoàng Linh 1987 06-01-2020 Phó Ngọc Hà Long Hương
107 Phaolo Bùi Duy Phát 1987 06-01-2020 Phó Hòa Thuận Xuyên Mộc
109 Antôn Đặng Đình Thanh 1983 06-01-2020 Giáo điểm Hòa Vinh Xuyên Mộc
110 Đaminh Nguyễn Văn Thành 1985 06-01-2020 Phó Chánh Tòa Bà Rịa
111 Vinhsơn Vũ Ngọc Thật 1987 06-01-2020 Phó Thanh Phong Long Hương
112 Giuse Phạm Hữu Toàn 1983 06-01-2020 Kim Hải  Long Hương
113 Giuse Nguyễn Văn Hậu 1988 04-01-2021 Bãi Dâu Vũng Tàu
115 Giuse Trần Hữu Hợp 1986 04-01-2021 Phó Vinh Trung Bình Giã
114 Phêrô Trần Đình Lương 1984 04-01-2021 Phó Phước Lâm Bà Rịa
116 Giuse Trần Kim Thông 1985 04-01-2021 Du học
119 Đaminh Dương Xuân  Chương 1988 03-01-2022 Phó Phước Hưng Bà Rịa
118 Antôn Phan Văn  Đức 1985 03-01-2022 Phó Láng Cát Long Hương
117 Giuse Nguyễn Văn  Giáo 1987 03-01-2022 Phó Chu Hải Long Hương
120 Gioan B. Phạm Đức Minh Hải 1985 03-01-2022 Phó Long Hương Long Hương
121 Phêrô Nguyễn Văn Huy 1988 03-01-2022 Phó Chánh Tòa Bà Rịa
123 Phêrô Lê Thành  Khánh 1988 03-01-2022 Phó Long Toàn Bà Rịa
122 Phêrô Nguyễn Văn Minh 1987 03-01-2022 Phó Bãi Dâu Vũng Tàu
124 Giuse Phạm Đức Tài 1986 03-01-2022 Phó Long Tâm Bà Rịa
125 Phanxicô X. Nguyễn Văn  Thương 1986 03-01-2022 Phó Vũng Tàu Vũng Tàu
126 Gioan B. Ngô Xuân Quốc 1988 02-01-2023 Phó Đức Hiệp Bình Giã
127 Giuse Nguyễn Văn Thiều 1987 02-01-2023 Phó Vinh Châu Bình Giã
128 Đaminh Nguyễn Xuân Thọ 1988 02-01-2023 Phó Xuân Sơn Bình Giã
129 Phêrô Nguyễn Văn Trung 1987 02-01-2023 Phó Trung Đồng Vũng Tàu 
130 Phêrô Nguyễn Tiến Vương 1986 02-01-2023 Phó Hòa Xuân Xuyên Mộc

 

XẾP THEO GIÁO HẠT

Stt Tên thánh, họ Tên Sinh Chịu chức Giáo xứ Giáo hạt
1 Tôma Nguyễn Xuân Bắc 1982 24-08-2017 Giáo điểm Tam Phước Bà Rịa
2 Đaminh Mai Quang Bình 1973 03-07-2008 Phước Thái Bà Rịa
3 Antôn Ngô Đình Cảnh 1982 03-07-2014 Phước Tỉnh Bà Rịa
4 Antôn Trần Quang Châu 1967 07-05-2011 Đất Đỏ Bà Rịa
5 Đaminh Dương Xuân  Chương 1988 03-01-2022 Phó Phước Hưng Bà Rịa
6 Phêrô Vũ Công Đoán 1957 30-11-1996 Tân Phước Bà Rịa
7 Antôn Nguyễn Văn Đức 1985 06-01-2020 Phó Phước Bình Bà Rịa
8 Đaminh Nguyễn Hoàng Dương 1971 02-12-2004 Dũng Lạc Bà Rịa
9 Phêrô Nguyễn Quy Hùng 1971 06-10-2005 Phước Tân Bà Rịa
10 Phêrô Nguyễn Văn Huy 1988 03-01-2022 Phó Chánh Tòa Bà Rịa
11 Phêrô Lê Thành  Khánh 1988 03-01-2022 Phó Long Toàn Bà Rịa
13 Giuse Phạm Văn Khiết 1969 02-12-2004 Long Hải Bà Rịa
12 Gioan B. Nguyễn Hoàng Bửu Kim 1981 03-07-2014 Thủ Lựu Bà Rịa
14 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Lâm 1977 01-01-2013 Phước Lâm Bà Rịa
15 Antôn Claret Tô Ngọc Liêm 1961 02-12-2004 Thanh An Bà Rịa
16 Giuse Nguyễn Công Luận 1974 11-06-2009 VPTGM. Bà Rịa
17 Phêrô Trần Đình Lương 1984 04-01-2021 Phó Phước Lâm Bà Rịa
19 Giuse Nguyễn Ngọc Nguyên 1976 01-01-2013 Long Điền Bà Rịa
18 Anrê Nguyễn Hồng Phong 1982 03-07-2014 Long Kiên Bà Rịa
20 Phaolô Nguyễn Minh Quyền 1981 02-07-2015 Phước Hải Bà Rịa
21 Phêrô Trần Xuân Sơn 1979 01-01-2013 Phước Bình Bà Rịa
22 Giuse Phạm Đức Tài 1986 03-01-2022 Phó Long Tâm Bà Rịa
23 Phaolô Phạm Minh Tân 1971 06-10-2005 Long Toàn Bà Rịa
24 Đaminh Nguyễn Văn Thành 1985 06-01-2020 Phó Chánh Tòa Bà Rịa
25 Giuse Võ Công Tiến 1956 25-01-1999 Long Tâm Bà Rịa
26 Gioan B. Nguyễn Bá Tín 1972 11-06-2009 Hải Lâm Bà Rịa
27 Antôn Nguyễn Minh Trí 1977 07-05-2011 Phước Hưng Bà Rịa
28 Giuse Đặng Cao Trí 1967 11-04-2002 Chánh Tòa Bà Rịa
29 Phêrô Võ Tá Văn 1983 05-07-2018 Long Tân Bà Rịa
30 Giuse Nguyễn Văn Anh 1980 24-08-2017 Phước Ân Bình Giã
31 Đaminh Mai Chiến Chinh 1972 05-07-2007 Quảng Thành Bình Giã
32 Vianney Trần Vũ Hoàng Chương 1962 06-10-2005 Thiện Phước Bình Giã
33 Phêrô Trần Quốc Dũng 1969 03-07-2008 Xuân Trường Bình Giã
34 Augustinô Vũ Quang Hiến 1974 07-05-2011 Đồng Tiến Bình Giã
35 Phêrô Nguyễn Văn Hiến 1984 06-01-2020 Phó Vinh Hà Bình Giã
36 Giuse Đỗ Đức Hiện 1966 11-04-2002 Hữu Phước Bình Giã
37 Phêrô Nguyễn Đình Hiệp 1981 24-08-2017 Giáo điểm Phước An Bình Giã
38 Giuse Trần Hữu Hợp 1986 04-01-2021 Phó Vinh Trung Bình Giã
40 Phêrô Trần Xuân Huệ 1970 06-10-2005 Vinh Châu Bình Giã
39 Đaminh Hoàng Quốc Hùng 1969 17-08-2006 Suối Rao Bình Giã
41 Phaolô Lê Đình Hùng 1968 02-12-2004 Đức Hiệp Bình Giã
42 Micae Lê Công Khanh 1977 07-05-2012 Sơn Bình Bình Giã
46 Phaolô Nguyễn Thành Lai 1969 03-07-2008 Mai Khôi Bình Giã
43 Giuse Phạm Văn 1957 17-12-1992 Xuân Sơn Bình Giã
48 Giuse M. Nguyễn Bá Thanh Minh 1967 25-01-2000 Vinh Trung Bình Giã
44 Phaolô Lê Trần Hoàng Phan 1977 01-01-2013 Ngãi Giao Bình Giã
47 Phêrô Huỳnh Tấn Phát 1984 02-07-2015 Bình Ba Bình Giã
45 Gioan B. Ngô Xuân Quốc 1988 02-01-2023 Phó Đức Hiệp Bình Giã
49 Phêrô Nguyễn Châu Sinh 1976 01-01-2013 Quảng Nghệ Bình Giã
50 Phêrô Đỗ Huỳnh Kiến Thành 1975 01-01-2013 Đá Bạc Bình Giã
51 Giuse Nguyễn Ngọc Thảo 1972 02-12-2004 Vinh Hà Bình Giã
52 Giuse Nguyễn Văn Thiều 1987 02-01-2023 Phó Vinh Châu Bình Giã
53 Đaminh Nguyễn Xuân Thọ 1988 02-01-2023 Phó Xuân Sơn Bình Giã
54 Antôn Hồ Đức Thuận 1982 02-07-2015 Phước Chí Bình Giã
55 Phanxicô X. Trần Quốc Tuấn 1982 03-07-2014 Kim Long Bình Giã
56 Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn 1975 01-01-2013 Tân Bình Bình Giã
57 Gioan B. Đoàn Văn Viên 1984 05-07-2018 Giáo điểm Ruộng Tre Bình Giã
58 Giuse Vũ Quốc Vịnh 1968 25-01-1999 Đức Mỹ Bình Giã
60 Augustinô Vũ Văn Xuân 1965 06-10-2005 Sơn Hòa Bình Giã
59 Antôn Phạm Ngọc Ái 1981 03-07-2014 Phú Hà Long Hương
61 Giuse Nguyễn Đoàn Duy Ân 1983 06-01-2020 Phó Phước Lộc Long Hương
63 Tôma A. Nguyễn Quốc Ánh 1969 02-12-2004 Láng Cát Long Hương
62 Antôn Trần Văn Binh 1962 04-09-2003 Đông Hải Long Hương
64 Giuse Vũ Minh Đạo 1970 11-06-2009 Song Vĩnh Long Hương
65 Phanxicô X. Nguyễn Văn Đạo 1955 17-12-1992 Long Hương Long Hương
66 Antôn Phan Văn  Đức 1985 03-01-2022 Phó Láng Cát Long Hương
67 Giuse Nguyễn Văn  Giáo 1987 03-01-2022 Phó Chu Hải Long Hương
68 Gioan B. Trương Đình 1964 01-01-2001 Ngọc Hà Long Hương
70 Gioan B. Phạm Đức Minh Hải 1985 03-01-2022 Phó Long Hương Long Hương
69 Giuse Vũ Văn Hoàng 1970 06-10-2005 Lam Sơn Long Hương
71 Đaminh Vũ Duy Hùng 1968 02-12-2004 Thanh Phong Long Hương
72 Phaolô Đỗ Nguyên Kha 1983 24-08-2017 Giáo điểm Vinh Sơn Long Hương
73 Phaolô Bùi Đức Kỳ 1954 01-10-1988 Xuân Hà Long Hương
74 Phaolo Hoàng Linh 1987 06-01-2020 Phó Ngọc Hà Long Hương
75 Giuse Nguyễn Văn Lộc 1982 05-07-2018 Quản lý CV. Hải Sơn Long Hương
76 Bosco Phạm Đặng Trung Minh 1982 03-07-2014 Châu Pha Long Hương
78 Giuse Đoàn Như Nghĩa 1957 09-06-1994 Giám đốc CV. Hải Sơn Long Hương
77 Phêrô Trần Thanh Sơn 1965 11-04-2002 Phước Lộc Long Hương
79 Phaolô Trần Đình Tam 1979 01-01-2013 Xuân Ngọc  Long Hương
80 Vinhsơn Vũ Ngọc Thật 1987 06-01-2020 Phó Thanh Phong Long Hương
81 Anphongsô Nguyễn Văn Thế 1961 04-09-2003 Chu Hải Long Hương
82 Phêrô Nguyễn Xuân Thọ 1982 05-07-2018 Giáo điểm Giuse Long Hương
83 Giuse Nguyễn Đức Thuần 1984 05-07-2018 Giáo điểm Sông Xoài Long Hương
84 Giuse Trịnh Văn Thuận 1965 11-04-2002 Hải Sơn Long Hương
85 Giuse Phạm Hữu Toàn 1983 06-01-2020 Kim Hải  Long Hương
86 Gioan B. Nguyễn Văn Bộ 1957 17-12-1992 Vũng Tàu Vũng Tàu
89 Vinhsơn Đào Văn Đại 1978 01-01-2013 Hải Xuân Vũng Tàu
87 Giuse Trần Quốc Dân 1977 03-07-2014 Hải Đăng Vũng Tàu
88 Phêrô Ngô Xuân Đông 1969 02-12-2004 Nam Bình Vũng Tàu
90 Đaminh Ngô Ngọc Giáp 1969 06-10-2005 Bãi Dâu Vũng Tàu
91 Giuse Nguyễn Văn Hậu 1988 04-01-2021 Bãi Dâu Vũng Tàu
92 Giuse Nguyễn Quang Hóa 1970 17-08-2006 Bãi Dâu Vũng Tàu
93 Augustinô Trần Thanh Hòa 1969 06-10-2005 Bến Đá Vũng Tàu
94 Vinhsơn Trần Đình Hòa 1973 01-01-2013 Tân Châu Vũng Tàu
96 Giuse Nguyễn Thanh Hùng 1984 24-08-2017 Giáo điểm Mân Côi Vũng Tàu
95 Phêrô Nguyễn Minh Hùng 1974 07-05-2011 Sao Mai Vũng Tàu
97 Phaolô Chu Đăng Khải 1976 01-01-2013 Đông Xuyên Vũng Tàu
98 Giuse Trần Hữu Lâm 1969 02-12-2004 Hải An Vũng Tàu
99 Phêrô Đặng Duy Linh 1966 04-09-2003 Bãi Dâu Vũng Tàu
100 Matthêu Trần Bảo Long 1957 25-01-2000 Trung Đồng Vũng Tàu
101 Phêrô Nguyễn Văn Minh 1987 03-01-2022 Phó Bãi Dâu Vũng Tàu
103 Giuse Trần Văn Nghĩa 1978 01-01-2013 Phụ tá Bãi Dâu Vũng Tàu
102 Phêrô Nguyễn Thái Phúc 1957 07-02-1996 Thủy Giang Vũng Tàu
104 Vianney Lê Quang Tấn 1971 06-10-2005 Phước Thành Vũng Tàu
105 Phanxicô X. Nguyễn Văn  Thương 1986 03-01-2022 Phó Vũng Tàu Vũng Tàu
106 Phêrô Nguyễn Văn Trung 1987 02-01-2023 Phó Trung Đồng Vũng Tàu 
108 Martinô Trần Thanh Tuấn 1980 24-08-2017 Tao Phùng Vũng Tàu
107 Giuse Trần Hữu Tuyến 1975 07-05-2011 Nam Đồng Vũng Tàu
109 Giuse Đinh Phước Đại 1970 03-07-2008 Hòa Thuận Xuyên Mộc
110 Phanxicô X. Nguyễn Văn Đăng 1975 01-01-2013 Hòa Phước Xuyên Mộc
111 Giuse Nguyễn Đình 1975 01-01-2013 Hòa Hưng Xuyên Mộc
112 Giuse Nguyễn Trần Phương Hoàng 1984 02-07-2015 Hòa Tân Xuyên Mộc
113 Phanxicô X. Vũ Sơn Lâm 1971 05-07-2007 Hồ Tràm Xuyên Mộc
115 Giuse Hoàng Cao Nguyên 1967 02-12-2004 Bông Trang Xuyên Mộc
114 Phaolo Bùi Duy Phát 1987 06-01-2020 Phó Hòa Thuận Xuyên Mộc
116 Micae Huỳnh Văn Phú 1982 24-08-2017 Giáo điểm Bình Thắng Xuyên Mộc
119 Vinhsơn Nguyễn Huy Quang 1969 17-08-2006 Hòa An Xuyên Mộc
118 Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh 1960 17-12-1992 Hòa Xuân Xuyên Mộc
117 Giuse Nguyễn Văn Sơn 1984 05-07-2018 Giáo điểm Hòa Tâm Xuyên Mộc
120 Antôn Đặng Đình Thanh 1983 06-01-2020 Giáo điểm Hòa Vinh Xuyên Mộc
121 Giuse Vũ Đức Thịnh 1976 11-06-2009 Hòa Sơn Xuyên Mộc
123 Antôn Nguyễn Văn Thuần 1973 11-06-2009 Bình Châu Xuyên Mộc
122 Antôn Nguyễn Văn Toàn 1966 25-01-2000 Phú Vinh Xuyên Mộc
124 Giuse Trần Đình Túc 1973 11-06-2009 Hòa Hội Xuyên Mộc
125 Giuse Bùi Anh Văn 1984 05-07-2018 Giáo điểm Hòa Bình Xuyên Mộc
126 Giuse Phạm Thanh 1974 01-01-2013 Hoà Lâm Xuyên Mộc
127 Gioan Vũ Minh Vương 1981 02-07-2015 Văn Côi Xuyên Mộc
128 Phêrô Nguyễn Tiến Vương 1986 02-01-2023 Phó Hòa Xuân Xuyên Mộc
129 Phanxicô X. Phạm Văn Vỹ 1982 02-07-2015 Tân Lâm Xuyên Mộc
130 Giuse Trần Kim Thông 1985 04-01-2021 Du học

 

QUÝ CHA HƯU DƯỠNG

Stt Tên thánh, họ Tên Sinh Chịu chức Nơi nghỉ hưu
1 Phanxicô X. Trần Quang Châu 1941 28-05-1969 Phước Lâm
2 Giuse Trần Văn Cử 1947 25-05-1975 Phước Lâm
3 Gioan B. Nguyễn Văn Đạo 1940 19-07-1966 Thanh Phong
5 Giuse Nguyễn Văn Hậu 1945 01-05-1974 Phước Lâm
6 Antôn Ngô Văn Hữu 1947 15-06-1975 Phước Lâm
7 Phêrô Trần Văn Huyên 1947 15-04-1975 Phước Lâm
8 Phêrô Ngô Kỷ 1935 29-04-1970 Phước Lâm
9 Gioan B. Nguyễn Đình Luận 1944 28-04-1973 Nghĩa Yên (GPXL)
10 Matthia Huỳnh Ngọc Luận 1951 20-11-1975 Bệnh
11 Giuse Vũ Văn Tân 1937 30-04-1967 Hải Xuân
12 Giuse Lê Thanh 1946 29-06-1974 Hòa An
13 Tôma Nguyễn Hữu Thiện 1943 14-01-1992 Phước Lâm
14 Phaolô Nguyễn Hữu Thời 1945 19-03-1974 Phước Khánh
15 Antôn Lê Quang Trình 1940 31-05-1966 Hoa Kỳ
16 Phaolô Nguyễn Thanh 1970 06-10-2005 Thiện Phước
17 Giuse Trần Minh Sơn 1950 01-10-1988 Phước Lâm
18 Phanxicô X. Đinh Huỳnh Phùng 1951 23-10-1997 Vinh Châu
19 Giuse Nguyễn Văn Lượng 1953 25-01-2000 Kim Hải
20 Phaolô Trần Kim Phán 1953 25-01-2000 Phước Lâm
21 Bênêđictô Ngô Minh Phước 1956 23-10-1997 Sài Gòn

DANH SÁCH CÁC PHÓ TẾ

Stt Tên thánh, họ Tên Nơi giúp mục vụ Giáo hạt
1 Antôn Trần Xuân Tùng Giáo xứ Chánh Tòa Giáo hạt Bà Rịa
2 Phaolô Trần Hồ Minh Hiền Giáo xứ Long Tâm Giáo hạt Bà Rịa
3 Phêrô Hoàng Anh Vũ Giáo xứ Phước Bình Giáo hạt Bà Rịa
4 Giuse Lâm Đức Long Giáo xứ Phước Lâm Giáo hạt Bà Rịa
5 Gioakim Đỗ Văn Hà Giáo xứ Đức Hiệp Giáo hạt Bình Giã
6 Micae Nguyễn Thành Tính Giáo xứ Chu Hải Giáo hạt Long Hương
7 Gioan B. Trần Bá Sang Giáo xứ Bãi Dâu Giáo hạt Vũng Tàu
8 Phanxicô X. Đỗ Tiến Sỹ Giáo xứ Vũng Tàu Giáo hạt Vũng Tàu
9 Antôn Phạm Trần Trung Giáo xứ Hòa Xuân Giáo hạt Xuyên Mộc
10 Giuse Nguyễn Đình Đồng Giáo xứ Phú Vinh Giáo hạt Xuyên Mộc

 

Văn phòng Tòa Giám mục Bà Rịa

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý