BREAKING NEWS
GMT+2 07:32

Linh mục Giáo phận Bà Rịa tham dự tuần tĩnh tâm Mục vụ 2015

DANH SÁCH LINH MỤC TRIỀU VÀ DÒNG

GIÁO PHẬN BÀ RỊA 2016 (XẾP THEO ABC)

TT Tên Thánh – Họ và Tên (Dòng) Giáo xứ/Cộng đoàn Năm Sinh Chịu Chức
1 Theophane Ven.  Phạm Hữu ÁI  OC Xitô Bãi Dâu 1966 27/9/2001
2 Antôn Phạm Ngọc ÁI Thủy Giang 1981 3/7/2014
3 Giuse Đặng Đình AN Đức Hiệp 1968 3/7/2008
4 Giuse Vũ Hoàng ANH SSS Long Toàn 1970 25/3/2008
5 Tôma-Aquinô Nguyễn Quốc ÁNH Phước Tân 1969 2/12/2004
6 Đaminh Nguyễn Văn BAN SDB CĐ. Phước Lộc 1981 7/8/2015
7 M.Vincentius-Điểm Trần Văn BẰNG OC Xitô Phước Lộc 1938 20/8/1969
8 Antôn Trần Văn BINH Tân Châu 1962 4/9/2003
9 Đaminh Mai Quang BÌNH Trung Đồng 1973 3/7/2008
10 Giuse Phạm Thanh BÌNH SDB CĐ. Phước Lộc 1975 22/8/2014
11 Gioan Berchmans Phan Sinh BIU OC Xitô Bãi Dâu 1950 20/7/2005
12 Gioan B. Nguyễn Văn BỘ Bãi Dâu 1957 17/12/1992
13 Antôn Ngô Đình CẢNH Hòa Thuận 1982 3/7/2014
14 Phanxicô X. Trần Quang CHÂU (Hưu) Phước Lâm 1941 28/5/1969
15 Antôn Trần Quang CHÂU Hải Đăng 1967 7/5/2011
16 Phaolô Nguyễn Văn CHÂU CSsR CĐ. Bãi Dâu 1963 1/1/2001
17 Đaminh Mai Chiến CHINH Bình Ba 1972 5/7/2007
18 Giuse Nguyễn Minh CHUYỂN OFM CĐ. Vinh Châu 1976 10/6/2012
19 G. M. Vianney Trần Vũ Hoàng CHƯƠNG Hòa Tân 1962 6/10/2005
20 M. Anselmus Hồ Sĩ CHỨC OC Xitô Phước Lộc 1977 26/4/2014
21 Gioakim Nguyễn Văn CÓ OFM CĐ. Vinh Châu 1944 18/5/1975
22 M. Justinus Hồ Hữu CÔNG OC Xitô Phước Lộc 1973 2/5/2006
23 Giuse Trần Văn CỬ Phú Hà 1947 25/5/1975
24 M.Josephus-Tuấn Trần Tiến CÙNG OC Xitô Phước Lộc 1977 28/12/2012
25 Gioan Trần Văn CƯƠNG SDB CĐ. Phước Lộc 1949 17/12/1992
26 Giuse Trần Quốc DÂN Đức Mỹ 1977 3/7/2014
27 Tôma-Thiện Trần Văn DƯNG OC Xitô Phước Lộc 1953 18/01/1994
28 Đaminh Nguyễn Hoàng DƯƠNG Long Hương 1971 2/12/2004
29 Carolo Nguyễn Văn DƯƠNG OC CĐ. Hòa Thuận 1976 28/6/2011
30 Gioan B. Nguyễn Tiến DŨNG  OC Xitô Phước Lộc 1964 24/5/2003
31 Bênađô-Duệ Nguyễn Hùng DŨNG  OC Xitô Phước Lộc 1968 20/9/2001
32 Phêrô Trần Quốc DŨNG CV. Hải Sơn 1969 3/7/2008
33 Phanxicô X. Nguyễn Văn ĐĂNG Vũng Tàu 1975 1/1/2013
34 Giuse Nguyễn Văn ĐĂNG SDB CĐ. Phước Lộc 1977 24/8/2011
35 Giuse Đinh Phước ĐẠI Long Tâm 1970 3/7/2008
36 Vinhsơn Đào Văn ĐẠI Hoà Thuận 1978 1/1/2013
37 Đaminh savio Nguyễn Quang ĐẠI OC CĐ. Hòa Thuận 1961 2/12/2004
38 Giuse Vũ Minh ĐẠO Phước Bình 1970 11/6/2009
39 Gioan B. Nguyễn Văn ĐẠO (Hưu) Thanh Phong 1940 19/7/1966
40 Phanxicô X. Nguyễn Văn ĐẠO Thủy Giang 1955 17/12/1992
41 Phêrô Vũ Tiến ĐẠT OC Xitô Bãi Dâu 1952 24/9/1982
42 Bênađô Nguyễn Văn ĐỘ OC Xitô Bãi Dâu 1964 26/6/2010
43 Albêricô Trần Đình ĐỒNG OC Xitô Phước Lộc 1968 6/2/2010
44 Đaminh Phạm Văn ĐỔNG OFM CĐ. Vinh Châu 1965 1/8/2006
45 Phêrô Ngô Xuân ĐÔNG Đức Mỹ 1969 2/12/2004
46 Gioan Thánh Giá Lê Văn ĐOÀN OC Xitô Phước Lộc 1953 11/4/1992
47 Phêrô Vũ Công ĐOÁN Láng Cát 1957 30/11/1996
48 Phêrô Nguyễn Văn GIẢN (Hưu) Phước Lâm 1945 28/4/1972
49 Anrê-Thông Nguyễn Đức GIÁO OC Xitô Bãi Dâu 1975 31/5/2014
50 Đaminh Ngô Ngọc GIÁP Sơn Bình 1969 6/10/2005
51 M. Antôn Phạm SĨ HANH OC Xitô Phước Lộc 1971 15/5/2004
52 Giuse Nguyễn Văn HẬU (Hưu) Phước Lâm 1945 1/5/1974
53 Antôn Phan Hữu HẬU (Hưu) Hải Sơn 1933 23/4/1963
54 Gioan B. Trương Đình Thủ Lựu 1964 1/1/2001
55 Giuse Nguyễn Đình Lam Sơn 1975 1/1/2013
56 Đaminh Phạm Đình HẢO Lam Sơn 1951 22/9/1994
57 Augustinô Vũ Quang HIẾN Văn Côi 1974 7/5/2011
58 M. Đominico Phạm Văn HIỀN OC Xitô Phước Lộc 1938 14/9/1966
59 Giuse Đỗ Đức HIỆN Tân Phước 1966 11/4/2002
60 Simon-Hòa Trần HIẾU  OC Xitô Phước Lộc 1945 30/11/1975
61 Eđua Trần Ngọc HOAN  OC Xitô Bãi Dâu 1954 6/9/1997
62 Giuse Vũ Văn HOÀNG CV. Hải Sơn 1970 6/10/2005
63 Giuse Nguyễn Trần Phương HOÀNG Hoà Xuân 1984 2/7/2015
64 Vinhsơn Trần Đình HÒA Hoà Lâm 1973 1/1/2013
65 Augustinô Trần Thanh HÒA Dũng Lạc 1969 6/10/2005
66 Giuse Nguyễn Quang HÓA Song Vĩnh 1970 17/8/2006
67 Phêrô Đamianô Hồ Sỹ HUÂN  OC Xitô Bãi Dâu 1970 26/6/2010
68 Phêrô Trần Xuân HUỆ CV. Hải Sơn 1970 6/10/2005
69 Augustinô Nguyễn Văn HUỆ OC Xitô Phước Lộc 1957 13/01/2001
70 Phêrô Nguyễn Quy HÙNG Long Kiên 1971 6/10/2005
71 Đaminh Hoàng Quốc HÙNG Hải An 1969 17/8/2006
72 Phaolô Lê Đình HÙNG Hữu Phước 1968 2/12/2004
73 Đaminh Vũ Duy HÙNG Mai Khôi 1968 2/12/2004
74 Phêrô Nguyễn Minh HÙNG Suối Rao 1974 7/5/2011
75 Gioan Bosco Trần Văn HÙNG  OC Xitô Phước Lộc 1965 2/12/2004
76 Phêrô Trần Văn HUYÊN Vũng Tàu 1947 15/4/1975
77 Phaolô Nguyễn Văn HƯNG AA CĐ. Láng Cát 1972 24/6/2009
78 M. Vincent Bùi Văn HƯỜNG OC CĐ. Hòa Thuận 1973 23/10/2013
79 Antôn Ngô Văn HỮU Hải Xuân 1947 15/6/1975
80 Gioan B. Nguyễn Hoàng Bửu KIM Hải Lâm 1981 3/7/2014
81 Micae Lê Công KHANH Quảng Thành 1977 7/5/2012
82 Phaolô Chu Đăng KHẢI TGM 1976 1/1/2013
83 Giuse Phạm Văn KHIẾT Bến Đá 1969 2/12/2004
84 Giuse Lê Đăng KHOA CSsR Phước Ân 1974 28/6/2008
85 Phaolô Bùi Đức KỲ Hòa An 1954 1/10/1988
86 Phêrô Ngô KỶ (Hưu) Phước Lâm 1935 29/4/1970
87 Giuse Trần Hữu LÂM Long Điền 1969 2/12/2004
88 Phanxicô X. Vũ Sơn LÂM Phước Hải 1971 5/7/2007
89 Phanxicô X. Nguyễn Thanh LÂM Quảng Nghệ 1977 1/1/2013
90 M. Gioanes Vương Đình LÂM OC Xitô Phước Lộc 1930 24/8/1957
91 Phaolô Nguyễn Thành LAI Đông Xuyên 1969 3/7/2008
92 Antôn Claret Tô Ngọc LIÊM Xuân Ngọc 1961 2/12/2004
93 Phêrô Nguyễn Thanh LIÊM CSsR CĐ. Bãi Dâu 1945 21/6/1975
94 Phêrô Đặng Duy LINH Sao Mai 1966 4/9/2003
95 Matthêu Nguyễn Bá LINH OC Xitô Bãi Dâu 1950 18/01/1994
96 Giuse Nguyễn Anh LINH CM CĐ. Hòa Thuận 1979 1/6/2013
97 M. Petrus-Quý Trần Văn LINH OC Xitô Phước Lộc 1977 17/7/2015
98 Matthêu Trần Bảo LONG Hải Sơn 1957 25/01/2000
99 Giuse Nguyễn Công LUẬN Vinh Trung 1974 11/6/2009
100 Gioan B. Nguyễn Đình LUẬN (Hưu) Nghiã Yên 1944 28/4/1973
101 Matthia Huỳnh Ngọc LUẬN Dưỡng bệnh 1951 20/11/1975
102 Giuse Nguyễn Văn LƯỢNG Bình Châu 1953 25/01/2000
103 Luca Vũ Đình LƯU OC Xitô Phước Lộc 1973 6/2/2010
104 Giuse Phạm Văn Xuân Sơn 1957 17/12/1992
105 Giuse-Maria Nguyễn Bá Thanh MINH Kim Hải 1967 25/01/2000
106 Phanxicô X. Trần Quang MINH SC CĐ. Thánh Gia 1975 4/6/2009
107 Gioan Boscô Phạm Đặng Trung MINH Ngãi Giao 1982 3/7/2014
108 Phêrô Nguyễn Ngọc MỸ (hưu) Bến Đá 1948 4/4/1975
109 Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn NAM  OC Xitô Bãi Dâu 1968 26/6/2010
110 Phêrô Trần Ngọc NIÊN OFM CĐ. Vinh Châu 1978 12/4/2015
111 Giuse Đoàn Như NGHĨA CV Hải Sơn 1957 9/6/1994
112 Bênêđictô Nguyễn Văn NGHĨA OC Xitô Phước Lộc 1957 6/9/1997
113 Giuse Trần Văn NGHĨA Chánh Toà 1978 1/1/2013
114 Phêrô-Khoa Lê Trọng NGỌC OC Xitô Phước Lộc 1941 4/8/1973
115 M. Agustinô-Huy Nguyễn Văn NGHIÊM OC Xitô Bãi Dâu 1974 12/8/2015
116 Giuse Hoàng Cao NGUYÊN Hải Lâm 1967 2/12/2004
117 Giuse Nguyễn Ngọc NGUYÊN Mẹ Vô Nhiễm 1976 1/1/2013
118 M. Tađêô Nguyễn Đình NGUYÊN OC Xitô Bãi Dâu 1966 14/8/2012
119 G.M. Vianney Đỗ Thống NHẤT OC Xitô Phước Lộc 1970 20/7/2005
120 Phaolô Lê Trần Hoàng PHAN Thánh Gia 1977 1/1/2013
121 Phaolô Trần Kim PHÁN ĐCV. Xuân Lộc 1953 25/01/2000
122 Basiliô Nguyễn Văn PHÁN  OC Xitô Bãi Dâu 1974 26/6/2010
123 Phêrô Huỳnh Tấn PHÁT Thanh Phong 1984 2/7/2015
124 Anrê Nguyễn Hồng PHONG Phước Lâm 1982 3/7/2014
125 Bênêđictô Ngô Minh PHƯỚC Thanh Phong 1956 23/10/1997
126 Phanxicô X. Đinh Huỳnh PHÙNG Kim Long 1951 23/10/1997
127 M.Paulus-Khoan Phạm Văn PHÚ OC Xitô Phước Lộc 1975 28/12/2012
128 Phêrô Nguyễn Thái PHÚC Ngãi Giao 1957 7/2/1996
129 Vinhsơn Nguyễn Huy QUANG Phước Tỉnh 1969 17/08/2006
130 Phaolô Vũ Xuân QUẾ OFM Hòa Hội 1971 8/7/2006
131 M. Timotheus Thân Văn QUÍ OC Xitô Phước Lộc 1945 13/9/1975
132 Phaolô Nguyễn Minh QUYỀN Chu Hải 1981 2/7/2015
133 Đaminh Nguyễn Đức QUỲNH Chánh Tòa 1960 17/12/1992
134 Phêrô Nguyễn Châu SINH Vinh Hà 1976 1/1/2013
135 Phêrô Trần Xuân SƠN Đồng Tiến 1979 1/1/2013
136 Giuse Trần Minh SƠN Chu Hải 1950 1/10/1988
137 Phêrô Trần Thanh SƠN Ngọc Hà 1965 11/4/2002
138 Bônaventura Trần Anh SƠN OC CĐ. Hòa Thuận 1977 23/10/2013
139 Đaminh Trần Văn TÂM SDB Phước Lộc 1954 30/11/1998
140 M. Ephrem Nguyễn Thành TÂM OC Xitô Phước Lộc 1977 28/12/2012
141 Philipphê  Hoàng Kim TÂM OC Xitô Bãi Dâu 1946 21/4/1976
142 G.M.Vianney Lê Quang TẤN Phước Lâm 1971 6/10/2005
143 Phaolô Phạm Minh TÂN Tòa Giám Mục 1971 6/10/2005
144 Giuse Vũ Văn TÂN (Hưu) Hải Xuân 1937 30/4/1967
145 Phaolô Trần Đình TAM Hải Xuân 1979 1/1/2013
146 Giuse THANH (Hưu) Hòa An 1946 29/6/1974
147 Phêrô Đỗ Huỳnh Kiến THÀNH Bãi Dâu 1975 1/1/2013
148 Giuse Nguyễn Ngọc THẢO Tượng đài Chúa Kitô Vua 1972 2/12/2004
149 Antôn Nguyễn Xuân THẮNG OFM CĐ. Vinh Châu 1978 9/12/2013
150 M. Joachim Phạm Oanh THẮNG OC Xitô Phước Lộc 1975 26/4/2014
151 Anphongsô Nguyễn Văn THẾ Hòa Xuân 1961 4/9/2003
152 Giacôbê Hồ Viết THỂ OFM CĐ. Vinh Châu 1975 8/12/2010
153 Tôma Nguyễn Hữu THIỆN (Hưu) Phước Lâm 1943 14/01/1992
154 M. Nicôlas Nguyễn Đình THIÊN OC Xitô Phước Lộc 1973 6/2/2010
155 Maximô Đỗ Chính THỐNG  OC Xitô Bãi Dâu 1924 20/8/1954
156 Phêrô Ngô Xuân THINH SDB CĐ. Phước Lộc 1972 11/6/2010
157 Giuse Vũ Đức THỊNH Long Hải 1976 11/6/2009
158 Antôn Trần Phúc THỊNH SDB CĐ. Phước Lộc 1967 3/3/2005
159 Phaolô   Nguyễn Hữu THỜI (Hưu) Phước Khánh 1945 19/3/1974
160 Antôn Nguyễn Văn THUẦN Chánh Toà 1973 11/6/2009
161 Giuse Trịnh Văn THUẬN Hòa Phước 1965 11/4/2002
162 Antôn Hồ Đức THUẬN Vinh Châu 1982 2/7/2015
163 M. Athanasius Nguyễn Văn THỨC OC Xitô Phước Lộc 1977 17/7/2015
164 Giuse Võ Công TIẾN Hòa Thuận 1956 25/01/1999
165 Giuse-Khang Nguyễn Long TIÊN  OC Xitô Bãi Dâu 1968 4/12/2004
166 Đaminh Trần Bình TIÊN OP Bông Trang 1975 4/8/2009
167 Gioan B. Nguyễn Bá TÍN Hòa Sơn 1972 11/6/2009
168 M. Henricô Nguyễn Hữu TINH OC Xitô Phước Lộc 1952 8/9/1993
169 Antôn Nguyễn Văn TOÀN Châu Pha 1966 25/01/2000
170 M. Ignatius Hoàng Quốc TOẢN OC Xitô Phước Lộc 1978 28/12/2012
171 Phêrô Nguyễn Tấn TỚI SDB CĐ. Phước Lộc 1976 23/8/2012
172 Giuse Nguyễn Xuân TĨNH CM CĐ. Hòa Thuận 1954 22/02/1997
173 Giuse Đặng Cao TRÍ Vinh Châu 1967 11/4/2002
174 Antôn Nguyễn Minh TRÍ Phước Thành 1977 7/5/2011
175 Antôn Lê Quang TRÌNH Hoa Kỳ 1940 31/5/1966
176 Phêrô Đinh Công TRƯỜNG SDB CĐ. Phước Lộc 1979 23/8/2012
177 Philipphê Hoàng Sĩ TUẤN Đất Đỏ 1975 1/1/2013
178 Phanxicô X. Trần Quốc TUẤN Xuân Sơn 1982 3/7/2014
179 Giuse Trần Đình TÚC Nam Đồng 1973 11/6/2009
180 Max. Kolbe Ngô Quang TÚY OC Xitô Phước Lộc 1965 2/12/2004
181 Giuse Trần Hữu TUYẾN Hồ Tràm 1975 7/5/2011
182 Giuse Trần Hữu TỪ OFM Hòa Hội 1978 12/4/2015
183 M. Andreas Nguyễn Mạnh TƯỜNG OC Xitô Phước Lộc 1975 17/7/2015
184 Đaminh-Saviô Phạm Văn VINH OC Xitô Phước Lộc 1968 18/10/2002
185 Cyrillô Trần Đức VINH  OC Xitô Bãi Dâu 1959 26/6/2010
186 Emmanuel Triệu Trần Văn VĨNH OC Xitô Bãi Dâu 1969 20/7/2005
187 Giuse Vũ Quốc VỊNH Nam Bình 1968 25/01/1999
188 Phaolô Nguyễn Thanh Xuân Hà 1970 6/10/2005
189 Giuse Phạm Thanh Sơn Hoà 1974 1/1/2013
190 Phêrô Nguyễn Phi Phước Bình 1978 3/7/2014
191 Gioan Vũ Minh VƯƠNG Sao Mai 1981 2/7/2015
192 Phanxicô X. Phạm Văn VỸ Hải Xuân 1982 2/7/2015
193 Augustinô Vũ Văn XUÂN Thiện Phước 1965 6/10/2005
194
195

Nguồn: VT. TGM. Bà Rịa