118 Vị Tử Đạo Việt Nam


Ðaminh Vũ Ðình Tước (1775 - 1839)

Ða-Minh Vũ Ðình Tước, Sinh năm 1775 tại Trung Lao, Bùi Chu, Linh mục dòng Ða Minh, bị tra tấn đến chết ngày 2/04/1839 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô XIII, lễ kính vào ngày 2/04.

Ða Minh Vũ Ðình Tước sinh năm 1798 tại Trung Lao, thuộc tỉnh Nam Ðịnh. Cha vào Dòng Ða Minh ngày 17-4-1811, tuyên khấn và nhận áo dòng do chính tay đức cha I-nha-xi-ô Ðen-ga-đô trao.

Cha đang ẩn trú trong nhà ông Nhiêu Tĩnh, làng Xương Diệu, thuộc giáo phận Ðông Ðàng Ngoài, thì bị bắt vào đêm 2-4-1839, do lệnh của một viên quan bát phẩm nham hiểm tên là Ðạt Phan. Ông là quan huyện Cẩm Hà, nổi tiếng thù nghịch đạo và là một nịnh thần. Chính ông ra lệnh bắt đức cha Hê-na-rết.

Lúc đầu, giáo dân không ngăn cản vì tưởng là lệnh của vua. Sau khi họ phát giác đó là âm mưu của bọn vô lại do quan huyện Ðạt Phan điều khiển, thì họ góp tiền để chuộc cha, và nếu cần, họ sẽ dùng đến vũ lực.

Khi giáo dân đuổi kịp, họ tấn công giải cứu. Lúc ấy, có người lính tên Ngọc theo lệnh của quan, đập một quả chày vào đầu cha, máu phun lênh láng. Cha hấp hối, miệng cứ phó linh hồn trong tay Chúa. Cha chết trên đường đưa về Cẩm Hà. Xác cha được chôn cất trong nhà thờ Xương Diệu.

Ðức thánh cha Lê-ô XIII phong chân phước cho người ngày 27-5-1900. Và đức thánh cha Gio-an Phao-lô II tôn phong người lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.

Lời nguyện : Lạy chúa, Chúa đã tưới gội quê hương Việt Nam chúng con bằng máu của thánh Ða Minh Tước. Nhờ sự chuyển cầu của người, xin cho hạt giống đức tin và sự nhận biết Chúa Ki-tô luôn được triển nở mạnh mẽ trên quê hương chúng con. Chúng con cầu xin

(ST)
 

Trường Thi Tử Đạo

Vũ Ðình Tước nêu gương đạo đức
Quê Trung Lao học thức giỏi giang
Tỉnh Nam Ðịnh Bắc Việt Nam
Vào nhà Chúa được lên hàng chăn chiên

Cha phục vụ các miền say đắm
Luôn giảng rao nguyện ngắm đêm ngày
Ðoàn chiên dìu dắt rất hay
Ðaminh gia nhập khấn ngay vô dòng

Ðức Cha bổ nhiệm trông coi xứ
Lãnh bài sai đề cử Xương Ðiền
Một làng Công giáo ơn riêng
Rất đông bổn đạo nhất miền Thành Nam

Cuộc bách hại Vua ban ác liệt
Cha ẩn nhà thân thiết giáo dân
Cha Ðoài có dịp ở gần
Thấy Cha đạo đức chuyên cần thâu đêm

Lễ tảng sáng tôi lên đầu ngõ
Giúp cho Ngài đây đó canh chừng
Một hôm tôi hỏi bỗng dưng
Quan quân tới bắt Cha từng nghĩ sao

Cha Tước nói xé rào chạy trốn
Nếu bằng không nguy khốn ý Trời
Chăm lo phục vụ chẳng ngơi
Cha đang lánh nạn là nơi Cẩm Hà

Ông chánh hội đứng ra phụ trách
Là Cai Phan hống hách nhiệt tình
Hắn thường dòm ngó rập rình
Ðem quân vây bắt thình lình nhà ông

Cha dâng lễ coi trông báo động
Ngài cởi áo vườn trống chạy qua
Lính canh đã chặn quanh nhà
Cha liền hỏi lại ông đà tìm ai

Bắt Linh Mục Tước Ngài xác nhận
Chính tôi đây bổn phận rao truyền
Tin mừng lời Chúa nhủ khuyên
Tông đồ đạo trưởng Xương Ðiền quản cai

Thế là họ giải Ngài về huyện
Giáo dân tưởng hiện diện Triều Ðình
Ðến khi biết rõ sự tình
Bát Phan bọn họ đã rình từ lâu

Các giáo hữu khởi đầu xin chuộc
Nhưng Bát Phan bắt buộc giải kinh
Phẩm hàm tiền thưởng Triều Ðình
Bát Phan từ chối tình hình đổi thay

Dân gậy gộc theo ngay giải cứu
Cả bọn Phan dắt díu tù nhân
Giáo dân tiến sát lại gần
Bọn này thấy khó đạt phần giải đi

Nên tên Ngọc tức thì búa bổ
Vào đầu Cha máu đổ tuôn ra
Cả bọn chúng bỏ chạy mà
Giáo dân mau chóng chia ra hai phần

Nửa ở lại phải cần săn sóc
Nửa kia thì tức tốc đuổi theo
Tình thế căng thẳng làm sao
Sát nhân tội phạm ngặt nghèo bắt Phan

Ðưa đồng bọn lên quan xét xử
Phần Cha Tước tha thứ cầu mong
Trong giây phút thật đau lòng
Ngài nhìn giáo hữu vòng trong vòng ngoài

Luôn khích lệ triển khai nhân chứng
Sống trung thành cho xứng chiên lành
Tôn thờ Thiên Chúa vinh danh
Trọn đời cảm tạ trung thành đức tin

Vì thương tích Cha nhìn giáo hữu
Giọng thều thào ngất xỉu lìa đời
Hiến dâng thánh lễ máu người
Của Cha chủ tế rạng ngời đổ ra

Các tín hữu gần xa thấm máu
Cha đổ ra nung nấu niềm tin
Xương Ðiền thẳng hướng ngước nhìn
Thi hài Cha Tước đức tin tạc lòng

Máu tử đạo sáng trong đã đổ
Chúa thương ban tuôn đổ Xương Ðiền
Ngàn thu an nghỉ bình yên
Thiên đàng Chúa thưởng con hiền dấu yêu

Cha Ðình Tước sớm chiều khuyên nhủ
Khắp giáo dân làm chủ lấy mình
Phụng thờ một Chúa tôn vinh
Yêu người ta hãy nhiệt tình thứ tha

Năm Ất Mùi (1775) mẹ cha sinh Tước
Xuân Kỷ Hợi (1839) cha được hồng ân
Roma phong thánh đến gần
Suy tôn Canh Tý (1900) lãnh phần Nước Cha

Lời bất hủ: Có giáo dân đến hỏi cha: "Nếu quan quân đến vây bắt cha, cha sẽ xử trí thế nào?". Ngài đáp: "Nếu có thể thì chạy trốn, còn không thể trốn nữa thì xin vâng theo ý Chúa". Ðiều ngài thường lo lắng là làm thế nào tránh được, không gây phiền hà hay thiệt hại cho giáo dân, những người cho ngài trú ẩn.