Tiểu Sử và Hình Ảnh 118 vị TĐVN

 

Các Thánh TĐVN xếp theo ABC

 1. Anê Lê Thị Thành (Bà Đê)

 2. Anrê Trần An Dũng (Lạc)

 3. Anrê Nguyễn Kim Thông

 4. Anrê Phú Yên

 5. Anrê Trần Văn Trông

 6. Anrê Tường

 7. Antôn Nguyễn Đích

 8. Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm)

 9. Augustine Schoeffer Đông

 10. Augustinoâ Phan Viết Huy

 11. Augustinô Nguyễn Văn Mới

 12. Bênađô Võ Văn Duệ

 13. Clêmentê Ignaxio Delgaho Y

 14. Đaminh Cẩm

 15. Đaminh Đinh Đạt

 16. Đaminh Nguyễn Văn Hạnh

 17. Đaminh Huyên

 18. Đaminh Phạm Trọng Khảm

 19. Ðaminh Nguyễn Ðức Mạo

 20. Ðaminh Hà Trọng Mậu

 21. Ðaminh Nguyên

 22. Đaminh Nhi

 23. Đaminh Ninh

 24. Đaminh Toại

 25. Đaminh Trạch

 26. Ðaminh Vũ Ðình Tước

 27. Đaminh Bùi Văn Úy

 28. Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên

 29. Ðaminh Henares Minh

 30. Emmanuel Lê Văn Phụng

 31. Emmanuel Nguyễn Văn Triệu

 32. Giacôbê Ðỗ Mai Năm

 33. Giêrônimô Liêm

 34. Gioan Baotixita Cỏn

 35. Gioan Baotixita Ðinh Văn Thành

 36. Gioan Ðạt

 37. Gioan Ðoàn Trịnh Hoan

 38. Gioan Hương

 39. Gioan Charles Cornay Tân

 40. Gioan Ven

 41. Giuse Ðặng Ðình Viên

 42. Giuse Ðỗ Quang Hiển

 43. Giuse Du

 44. Giuse Fernandez Hiền

 45. Giuse Hoàng Lương Cảnh

 46. Giuse Lê Ðăng Thị

 47. Giuse Maria Diaz Sanjuro An

 48. Giuse Melchior Garcia-Sampedro Xuyên

 49. Giuse Nguyễn Ðình Nghi

 50. Giuse Nguyễn Ðình Uyển

 51. Giuse Nguyễn Duy Khang

 52. Giuse Nguyễn Văn Lựu

 53. Giuse Phạm Trọng Tả

 54. Giuse Trần Văn Tuấn

 55. Giuse Tuân

 56. Giuse Túc

 57. Henricô Gia

 58. Lôrensô Ngôn

 59. Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng

 60. Luca Phạm Viết Thìn

 61. Luca Vũ Bá Loan

 62. Martinô Tạ Đức Thịnh

 63. Martinô Thọ

 64. Matthêu Ðậu

 65. Matthêu Lê Văn Gẫm

 66. Matthêu Nguyễn Văn Phượng

 67. Micae Hồ Ðình Hy

 68. Micae Nguyễn Huy Mỹ

 69. Nicôla Bùi Ðức Thể

 70. Phanxicô Ðỗ Văn Chiểu

 71. Phanxicô Kính

 72. Phanxicô Phan

 73. Phanxicô Tế

 74. Phanxicô Trần Văn Trung

 75. Phanxicô Xaviê Cần

 76. Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu

 77. Phaolô Ðổng

 78. Phaolô Hạnh

 79. Phaolô Lê Bảo Tịnh

 80. Phaolô Lê Văn Lộc

 81. Phaolô Nguyễn Ngân

 82. Phaolô Nguyễn Văn Mỹ

 83. Phaolô Phạm Khắc Khoan

 84. Phaolô Tống Viết Bường

 85. Phêrô Almato Bình

 86. Phêrô Bắc

 87. Phêrô Borie Cao

 88. Phêrô Ða

 89. Phêrô Đinh Văn Dũng

 90. Phêrô Đinh Văn Thuần

 91. Phêrô Ðoàn Công Quý

 92. Phêrô Ðoàn Văn Vân

 93. Phêrô Hoàng Khanh

 94. Phêrô Lê Tùy

 95. Phêrô Nguyễn Bá Tuần

 96. Phêrô Nguyễn Khắc Tự

 97. Phêrô Nguyễn Văn Ðường

 98. Phêrô Nguyễn Văn Hiếu

 99. Phêrô Nguyễn Văn Lựu

 100. Phêrô Nguyễn Văn Tự

 101. Phêrô Trương Văn Thi

 102. Phêrô Võ Ðăng Khoa

 103. Phêrô Vũ Văn Truật

 104. Philipphê Phan Văn Minh

 105. Simon Phan Ðắc Hòa

 106. Stêphanô Nguyễn Văn Vinh

 107. Stêphanô Théodore Cuénot Thể

 108. Tôma Ðinh Viết Dụ

 109. Tôma Khuông

 110. Tôma Nguyễn Văn Ðệ

 111. Tôma Toán

 112. Tôma Trần Văn Thiện

 113. Valentinô Berrio Ochoa Vinh

 114. Vincentê Ðỗ Yến

 115. Vincentê Dương

 116. Vincentê Nguyễn Thế Ðiểm

 117. Vincentê Phạm Hiếu Liêm

 118. Vincentê Tương

Trở về