GIÁO XỨ VĂN CÔI – XUYÊN MỘC

GIÁO XỨ VĂN CÔI – XUYÊN MỘC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Giáo xứ Văn Côi – Xuyên Mộc hiện nay do hai giáo xứ Văn Côi và Xuyên Mộc sáp nhập mà hình thành. Giáo xứ X

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý