ĐTC từ giã Iqaluit trở về Roma

ĐTC từ giã Iqaluit trở về Roma

ĐTC từ giã Iqaluit trở về Roma Tối thứ Sáu 29/7/2022, sau khi có cuộc trò chuyện ngắn với bà Toàn quyền Canada Đức Thánh Cha đã từ giã Iqaluit lên đườ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.