Thơ: Cuộc đời Thánh Cả Giuse

Thơ: Cuộc đời Thánh Cả Giuse

THƠ: CUỘC ĐỜI THÁNH CẢ GIUSE[1] WHĐ (12.9.2021) – “Có thể trở nên vĩ đại và được yêu mến mà không cần hiển hách, có thể đạt đến cao sang đích th

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý