ĐTC từ giã Panama

ĐTC từ giã Panama

ĐTC từ giã Panama  *** ĐTC giã từ Panama để trở về Vatican. Chiều Chúa nhật 27.01, sau khi gặp gỡ 30 ngàn thiện nguyện viên Ngày ĐHGT ở Panama, ĐTC Ph

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý