06.12.2021 – Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng

06.12.2021 – Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng

06.12.2021 – Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng Lời Chúa: Lc 5, 17-26 Một hôm, khi Ðức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các

Xem tin

04.12.2021 – Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng

04.12.2021 – Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng

04.12.2021 – Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6-8 Ðức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ

Xem tin

02.12.2021 – Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng

02.12.2021 – Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng

02.12.2021 –Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 7, 21.24-27  Khi ấy Chúa Giêsu nói với môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! l

Xem tin

01.12.2021 – Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng

01.12.2021 – Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng

01.12.2021 – Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 15, 29-37   Khi ấy, Ðức Giêsu xuống khỏi miền Tia và Xiđon, đến ven Biển Hồ Galilê. Người lên núi và

Xem tin

29.11.2021 – Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng

29.11.2021 – Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng

29.11.2021 – Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 8, 5-11 Khi Ðức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Th

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.