Vào máng cỏ học khiêm nhường 

Vào máng cỏ học khiêm nhường 

Vào máng cỏ học khiêm nhường  *** Mùa Vọng tới, các giáo xứ, các tu viện đều hướng tới việc làm hang đá, tập hát… Rồi Lễ Giáng Sinh tới, người ta kéo

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý