Người trẻ và lễ Truyền Tin

Người trẻ và lễ Truyền Tin

Người trẻ và lễ Truyền Tin Trong lịch Phụng vụ của Giáo hội Công giáo, Đức Maria Mẹ chúng ta được mừng kính vào nhiều ngày suốt năm với những mầu nhiệ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý