Đức Thánh Cha cử hành Lễ Lá

Đức Thánh Cha cử hành Lễ Lá

Đức Thánh Cha cử hành Lễ Lá:  Họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên! Vatican. Lúc 10h sáng 25.03.2018, Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự thánh lễ Ch

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý