Kinh Mân Côi cầu nguyện cho Á châu

Kinh Mân Côi cầu nguyện cho Á châu

KINH MÂN CÔI CẦU NGUYỆN CHO Á CHÂU Vatican News (03.7.2021) Ngày 29/6/2021, đông đảo các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và tín hữu Á châu đã hiệp nh

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.