Họp Ban thường vụ Uỷ Ban Kinh Thánh

Họp Ban thường vụ Uỷ Ban Kinh Thánh

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM UỶ BAN KINH THÁNH 72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP.HCM – Việt Nam Email: thukyubkt@gmail.com  HỌP BAN THƯỜNG VỤ U

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.