Kitô hữu và trí tuệ nhân tạo (AI)

Kitô hữu và trí tuệ nhân tạo (AI)

KITÔ HỮU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) WGPMT (13.05.2024) – Thời đại chúng ta đang sống không chỉ là “thời đại của những thay đổi” nhưng là “sự thay đổi th

Xem tin

Ngôn sứ có cần sám hối

Ngôn sứ có cần sám hối

CÂU CHUYỆN ĐẦU TUẦN: NGÔN SỨ CÓ CẦN SÁM HỐI? Một trong những trang Kinh Thánh thường được đọc trong Mùa Chay là trình thuật về dân thành Ninivê nghe l

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý