GIÁO XỨ BÌNH CHÂU

GIÁO XỨ BÌNH CHÂU

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Bình Châu ngày xưa vốn được gọi là Cù Mi Hạ và có lịch sử cũng khá lâu đời. Vào những năm từ 1939 – 1942 có 14 g

Xem tin

GIÁO XỨ VŨNG TÀU

GIÁO XỨ VŨNG TÀU

  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Giáo xứ Vũng Tàu được các linh mục Thừa Sai người Pháp thành lập. Năm 1865, Cha Errard cũng là cha sở Bà

Xem tin

GIÁO XỨ SAO MAI

GIÁO XỨ SAO MAI

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Năm 1954, trên một ngàn giáo dân thuộc giáo xứ Phương Chính, xã Hạ Trại, huyện Hải Hậu, Bùi Chu, Bắc Việt di cư

Xem tin

GIÁO XỨ HẢI XUÂN

GIÁO XỨ HẢI XUÂN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Tháng 08 năm 1954, gần 1000 giáo dân thuộc các xứ Xâm Bồ, Mỹ Đông, Nam An, Đông Côn, Đông Tác, Thắng Yên, Khúc G

Xem tin

GIÁO XỨ HẢI AN

GIÁO XỨ HẢI AN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Năm 1970, khi làng Phế Bình II được thành lập nơi đây thì cũng có một nhà thờ nhỏ được xây dựng do nhu cầu của a

Xem tin

GIÁO XỨ BÃI DÂU

GIÁO XỨ BÃI DÂU

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Giáo xứ Bãi Dâu hình thành từ năm 1926 khi gia đình ông bà Micae Nguyễn Hồng Ân xây dựng một ngôi nhà nguyện nhỏ

Xem tin

GIÁO XỨ XUÂN NGỌC

GIÁO XỨ XUÂN NGỌC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Sau tháng 04.1975, một số người Công Giáo cùng với dân chúng từ khắp nơi về đây phá rừng, vỡ đất khai hoang lập

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.