Giáng sinh lễ “Tình yêu” 

Giáng sinh lễ “Tình yêu” 

Giáng sinh lễ “Tình yêu”  *** Những khúc nhạc giáng sinh rộn ràng vang khắp lối. Từ khu mua sắm lớn của thành thị đến túp lều tranh nơi là

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý