Gia đình với sự phát triển xã hội

Gia đình với sự phát triển xã hội

GIA ĐÌNH VỚI SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI WHĐ (16.9.2021) – Gia đình là xã hội thu nhỏ và là Giáo Hội tại gia. Điều này trước hết chỉ ra rằng gia đình,

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.