Đại diện Toà Thánh đến Việt Nam

Đại diện Toà Thánh đến Việt Nam

Đại diện Toà Thánh đến Việt Nam Tối ngày 9 tháng 9 năm 2018, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore, kiêm Đại diện không th

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý