Chốn bình yên

Chốn bình yên

CHỐN BÌNH YÊN Khi nói đến chốn bình yên, Nhiều người nghĩ ngay đến nghĩa trang. Nơi chỉ nghe được những âm thanh rì rào, Của cành cây, ngọn cỏ và tiến

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.