Tỉnh Thức và Sẵn Sàng – Logos A

Tỉnh Thức và Sẵn Sàng – Logos A

Tỉnh Thức và Sẵn Sàng Năm 79 sau công nguyên, một thành phố lớn trên 20 ngàn dân, bất thình lình bị núi lửa vùi lấp dưới lớp phún xuất thạch dày trên

Xem tin

Công ơn Cha Mẹ

Giáo hội dành ngày mùng hai tết để cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và cũng là để nhớ đến công ơn của các ngài. Giáo hội nhớ đến và cầu nguyện

Xem tin

Hiếu kính cha mẹ

(Lm Giuse Đinh lập Liễm) Hôm nay Mồng Hai Tết Kỷ Sửu. Hội thánh Việt nam muốn dùng ngày này cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà cha mẹ với mục đích nhắc nh

Xem tin

Lòng hiếu thảo với tiên nhân

(Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi) Sách khải huyền có viết:” Phúc thay kẻ nhắm mắt lìa đời, đã lìa đời trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý