Cha PHÊRÔ NGUYỄN PHI VŨ

 • Sinh ngày 02/8/1978, tại Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 • 2000 – 2007: Tu học tại Chủng viện Thánh Tôma, Giáo phận Bà Rịa, và Chủng viện Thánh Phaolô, Giáo phận Xuân Lộc
 • 2007 – 2013: Tu học tại Chủng viện Thánh Giuse, Giáo phận Xuân Lộc
 • 2013 – 2014: Giúp xứ Sơn Bình, Hạt Bình Giã, Giáo phận Bà Rịa
 • Chịu chức Phó tế, ngày 19/03/2014 tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa
 • Thụ phong Linh mục ngày 03/7/2014 tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa
 • 7/2014 – 3/2016: Phó xứ Bến Đá, Hạt Vũng Tàu, Giáo phận Bà Rịa
 • 3/2016 – 9/2016: Phó xứ Bãi Dâu, Hạt Vũng Tàu, Giáo phận Bà Rịa
 • 9/2016 – 8/2017: Phó xứ Phước Bình, Hạt Bà Rịa, Giáo phận Bà Rịa
 • 8/2017 – 3/2018: Phó xứ Lam Sơn, Hạt Long Hương, Giáo phận Bà Rịa
 • 3/2018 đến nay: Chánh xứ Đức Hiệp, Hạt Bình Giã, Giáo phận Bà Rịa
 • Từ trần lúc 8g00, ngày 29/10/2018, hưởng dương 40 tuổi, 04 năm linh mục.
 • Thánh lễ an táng sẽ cử hành lúc 09g30 sáng Chúa nhật 04/11/2018 tại Nghĩa trang Linh mục Giáo phận Bà Rịa, thuộc Giáo xứ Vinh Châu, Giáo hạt Bình Giã.

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.