Ca Hiệp Lễ và Bài Ca Sau Rước Lễ

Ca Hiệp Lễ và Bài Ca Sau Rước Lễ

Ca Hiệp Lễ và Bài Ca Sau Rước Lễ Trong nghi thức hiệp lễ, thực ra có hai loại bài ca chứ không phải một loại như nhiều người lầm tưởng. Đó là ca hiệp

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý