GIỚI GIA TRƯỞNG

Chẳng bao lâu sau ngày Giáo phận khai sinh, Đức Giám mục Giáo phận đã quyết định thành lập Ban Phụ Trách Giới Gia trưởng qua việc bổ nhiệm một số linh mục chuyên trách để giúp Ngài tổ chức, hướng dẫn và điều hành sinh hoạt của khoảng 40.700 gia trưởng trong Giáo phận.

Xác tín rằng ngôi nhà chỉ vững bền khi có kiến trúc đồng bộ, gia đình chỉ hạnh phúc khi mọi thành viên biết sống hiệp nhất trong yêu thương, Giới Gia trưởng luôn đặt mình dưới sự hướng dẫn của vị Cha chung Giáo phận, nhiệt tâm đáp lại lời mời gọi cùng chia sẻ niềm vui và trách nhiệm xây dựng Giáo phận mới này.

Hằng năm, vào dịp kính Thánh cả Giuse, các gia trưởng quy tụ bên Đức Cha và bên nhau, cùng chia sẻ học hỏi đường hướng mục vụ của Giáo phận và trách nhiệm người cha trong gia đình; cùng vị Cha chung dâng Thánh Lễ kính Thánh Bổn mạng để cầu nguyện cho Giáo phận, cho mọi gia đình và cho mọi thành viên trong Giới.

Tại các giáo hạt, tùy hoàn cảnh, dưới sự hướng dẫn của các cha đặc trách, các gia trưởng vẫn gặp gỡ nhau từng tháng, từng quý hoặc dịp lễ bổn mạng để cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm sống đạo.

Tại các giáo xứ, Giới Gia trưởng mỗi tháng vẫn sinh hoạt theo tài liệu của Ban Huấn giáo Giáo phận gởi về, cộng tác với Cha xứ và Ban Hành giáo trong mọi hoạt động của giáo xứ.

Noi gương Thánh cả Giuse, dầu cuộc sống còn nhiều khó khăn, các gia trưởng vẫn nỗ lực chu toàn trách nhiệm của mình trong gia đình, trong giáo xứ và trong Giáo phận.