CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT CÁC GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ BIỆT LẬP TRONG GIÁO HẠT XUYÊN MỘC

CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

CÁC GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ BIỆT LẬP

TRONG GIÁO HẠT XUYÊN MỘC

CHIỀU THỨ BẢY
Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
17g00Hòa Sơn
17g00Hòa Hưng
17g45Hòa Thuận
18g00Hòa An, Hòa Xuân
18g15Văn Côi
18g30Hòa Lâm, Hồ Tràm
19g00Bình Châu, Hòa Tân, Hòa Phước
SÁNG CHÚA NHẬT
Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
4g45Bình Châu, Hòa An, Hòa Thuận
5g00Bông Trang, Hòa Lâm, Hòa Tân, Hòa Xuân, Hòa Sơn, Hồ Tràm
5g30Văn Côi
6g00Hòa Phước, Hòa Hội
6g30Hòa Lâm
7g00Bình Châu, Hòa An, Hòa Sơn, Hòa Tân, Hòa Xuân
7g15Văn Côi, Hòa Thuận
CHIỀU CHÚA NHẬT
Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
14g15Hòa Thuận
15g30Hòa Hội
16g30Hòa Phước, Hòa Thuận
17g00Hòa Xuân, Hòa Sơn, Hòa Hưng, Hồ Tràm, Bình Châu
17g30Bông Trang
18g00Hòa An