CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT CÁC GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ BIỆT LẬP TRONG GIÁO HẠT XUYÊN MỘC

CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

CÁC GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ BIỆT LẬP

TRONG GIÁO HẠT XUYÊN MỘC

CHIỀU THỨ BẢY
Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
17g00 Hòa Sơn
17g00 Hòa Hưng
17g45 Hòa Thuận
18g00 Hòa An, Hòa Xuân
18g15 Văn Côi
18g30 Hòa Lâm, Hồ Tràm
19g00 Bình Châu, Hòa Tân, Hòa Phước
SÁNG CHÚA NHẬT
Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
4g45 Bình Châu, Hòa An, Hòa Thuận
5g00 Bông Trang, Hòa Lâm, Hòa Tân, Hòa Xuân, Hòa Sơn, Hồ Tràm
5g30 Văn Côi
6g00 Hòa Phước, Hòa Hội
6g30 Hòa Lâm
7g00 Bình Châu, Hòa An, Hòa Sơn, Hòa Tân, Hòa Xuân
7g15 Văn Côi, Hòa Thuận
CHIỀU CHÚA NHẬT
Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
14g15 Hòa Thuận
15g30 Hòa Hội
16g30 Hòa Phước, Hòa Thuận
17g00 Hòa Xuân, Hòa Sơn, Hòa Hưng, Hồ Tràm, Bình Châu
17g30 Bông Trang
18g00 Hòa An