CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT CÁC GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ BIỆT LẬP TRONG GIÁO HẠT BÌNH GIÃ

CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

CÁC GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ BIỆT LẬP

TRONG GIÁO HẠT BÌNH GIÃ

CHIỀU THỨ BẢY
Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g00 Sơn Hòa
16g45 Ngãi Giao
17g00 Vô Nhiễm
17g45 Vinh Trung
18g00 Bình Ba, Kim Long, Mai Khôi, Quảng Nghệ, Vinh Châu, Hữu Phước, Vinh Hà, Đức Hiệp, Quảng Thành, Đá Bạc
18g15 Xuân Sơn
18g30 Sơn Bình, Thiện Phước, Đức Mỹ
19g00 Đồng Tiến
SÁNG CHÚA NHẬT
Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
4g45 Vinh Trung, Suối Rao, Sơn Hoà
5g00 Đức Mỹ, Hữu Phước, Ngãi Giao, Sơn Bình, Thiện Phước, Vinh Châu, Vinh Hà, Xuân Sơn, Quảng Thành
5g30 Kim Long, Quảng Nghệ
6g00 Tân Bình, Đồng Tiến, Mai Khôi, Vô Nhiễm
6g30 Đức Hiệp
6g45 Vinh Trung, Xuân Trường
7g00 Bình Ba, Đức Mỹ, Ngãi Giao, Sơn Bình, Sơn Hòa, Vinh Châu, Vinh Hà, Hữu Phước, Xuân Sơn, Phước Ân, Quảng Thành, Đá Bạc, Thiện Phước
7g30 Kim Long
CHIỀU CHÚA NHẬT
Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g30 Vinh Châu, Quảng Nghệ, Suối Rao
17g00 Bình Ba, Mai Khôi, Vinh Hà, Phước Ân
17g45 Vinh Trung
18g00 Xuân Sơn
19g00 Ngãi Giao