Năm Phúc Âm Hóa Gia Đình

  • “Mục vụ gia đình là nghệ thuật dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần”

    “Mục vụ gia đình là nghệ thuật dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần” Phỏng vấn Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sau Thượng Hội đồng Giám mục ngoại thường về Gia đình +++ WHĐ (24.10.2014) – Thượng Hội đồng Giám mục ngoại thường về Gia đình do Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập nhóm họp […]

Bản quyền thuộc về Giáo Phận Bà Rịa