Năm Phúc Âm Hóa Gia Đình

  • GIA ĐÌNH: CỘNG ĐOÀN LOAN BÁO TIN MỪNG (3)

    GIA ĐÌNH: CỘNG ĐOÀN LOAN BÁO TIN MỪNG (3) (x. GĐ, s:1;52;53;54) +++ 1. Vì sao gia đình Kitô hữu cần sống chứng nhân Tin Mừng cho những gia đình khác 1? Vì nhiều gia đình ngày nay đang sống lạc hướng, hoặc không được tự do thực hiện những quyền lợi căn bản[1]. 2. Gia đình […]

Bản quyền thuộc về Giáo Phận Bà Rịa