Năm Phúc Âm Hóa Gia Đình

  • Hội thảo “Tôn kính Tổ tiên”…

    Hội thảo “Tôn kính Tổ tiên” Kỷ niệm 50 năm áp dụng Huấn thị “Plane compertum est” về tôn kính ông bà tổ tiên +++ Cuộc xung đột “Những nghi thức Trung Hoa” và những nghi thức về lòng tôn kính ông bà tổ tiên tại Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản đã […]

Bản quyền thuộc về Giáo Phận Bà Rịa