Năm Phúc Âm Hóa Gia Đình

  • Gia Đình Thủy Chung

     Gia Đình Thủy Chung *** Trong Giao Ước Hôn Nhân, đôi bạn hiến thân cho nhau cách vĩnh viễn và trọn vẹn. Họ không còn là hai nhưng đã trở thành một thân xác duy nhất. Giao ước đã được đôi bạn ký kết cách tự do, buộc họ có bổn phận bảo tồn sự […]

You Are Here: Home » Tin Giáo Phận » [Hình ảnh] Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà Thờ Chánh Tòa

[Hình ảnh] Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà Thờ Chánh Tòa

Hình ảnh Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà Thờ Chánh Tòa

Bản quyền thuộc về Giáo Phận Bà Rịa