Năm Phúc Âm Hóa Gia Đình

  • GIA ĐÌNH, CỘNG ĐOÀN XÂY DỰNG XÃ HỘI (2)

    GIA ĐÌNH, CỘNG ĐOÀN XÂY DỰNG XÃ HỘI (2) (x. GLHTCG 1776-1802; 1928-1938) +++ 1. Để Phúc Âm hóa xã hội còn thiếu tôn trọng sự thật, gia đình Kitô hữu phải làm gì?1 Gia đình Kitô hữu cần tập luyện, nêu gương sống lương tâm ngay thẳng. 2. Để Phúc Âm hóa xã hội […]

Home » Năm Phúc-Âm-hóa gia đình » KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Chúa Giê-su, / chúng con xác tín rằng, / hôn nhân và gia đình là công trình sáng tạo của Thiên Chúa, / công trình của yêu thương, khôn ngoan và thánh thiện. / Chúng con tin rằng, / Chúa muốn và Chúa luôn ban ơn, / để hôn nhân được hạnh phúc trong sự duy nhất và bền bỉ, / trong việc truyền sinh và phát huy sự sống.

Lạy Chúa, / Chúa đã yêu thương  nâng hôn nhân lên hàng Bí tích. / Xin Chúa cho các đôi vợ chồng sống trung thành với nhau, / cho cha mẹ biết ý thức trách nhiệm giáo dục con cái, / cho con cái biết vâng phục và yêu mến cha mẹ. / Xin Chúa làm cho các thế hệ trẻ, / tìm được nơi gia đình sự nâng đỡ chắc chắn cho giá trị làm người của họ, / và được trưởng thành trong chân lý và tình thương.

Lạy Thánh gia Na-da-rét, / là gương mẫu của đời sống thánh thiện, công bình và yêu thương, / xin cho gia đình chúng con trở nên nơi đào tạo nhân đức, / trong hiền hoà, phục vụ và cầu nguyện. / Xin cho chúng con xây dựng gia đình thành nơi an ủi cho cuộc đời đầy thử thách. / Xin cho chúng con biết làm cho mọi người trong gia đình được thăng tiến, / để góp phần vào việc phát triển xã hội, / và cộng tác trong việc xây dựng Giáo Hội.

Xin Ba Ðấng luôn hiện diện trong gia đình chúng con, / khi vui cũng như lúc buồn, / khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, / khi lo âu cũng như lúc hy vọng, / khi sinh con cũng như lúc có kẻ qua đời, / để trong mọi thăng trầm của cuộc sống/ chúng con luôn luôn chúc tụng Chúa, / cho đến ngày được sum họp với Ba Ðấng trong Nước Trời. Amen.

Sưu tầm

 

Bản quyền thuộc về Giáo Phận Bà Rịa