Năm Phúc Âm Hóa Gia Đình

  • GIA ĐÌNH: CỘNG ĐOÀN LOAN BÁO TIN MỪNG (1)

    GIA ĐÌNH CỘNG ĐOÀN LOAN BÁO TIN MỪNG (1) (x. GĐ 52.53) +++ 1. Vì sao gọi gia đình Kitô hữu là cộng đoàn loan báo Tin Mừng? Vì gia đình Kitô hữu là nơi truyền thụ đức tin cho nhau; là chủng viện đầu tiên ươm trồng ơn gọi tông đồ; là chứng nhân Tin mừng […]

NHA THO TRUNG DONG

NHA THO TRUNG DONG

Bản quyền thuộc về Giáo Phận Bà Rịa