Năm Phúc Âm Hóa Gia Đình

  • GIA ĐÌNH – CỘNG ĐOÀN PHỤC VỤ SỰ SỐNG (1)

    GIA ĐÌNH – CỘNG ĐOÀN PHỤC VỤ SỰ SỐNG (1) (x. GĐ 28-40) *** 1. Gia đình phục vụ sự sống thế nào? Gia đình phục vụ sự sống qua việc truyền sinh và giáo dục 1. 2. Vì sao Giáo hội đứng về phía bảo vệ sự sống? Vì sự sống con người, dù yếu […]

NHA THO TRUNG DONG

NHA THO TRUNG DONG

Bản quyền thuộc về Giáo Phận Bà Rịa