Tài liệu Năm Mục Vụ 2015

  • Tân Phúc âm hoá đời sống giáo xứ

    Tân Phúc âm hoá đời sống giáo xứ ** Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam công bố vào cuối tháng 10.2014 kêu gọi các thành phần dân […]

NHA THO TRUNG DONG

NHA THO TRUNG DONG

Bản quyền thuộc về Giáo Phận Bà Rịa