Năm Phúc Âm Hóa Gia Đình

  • Bài 09: SINH DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC CON CÁI

    Bài 09:   SINH DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC CON CÁI Dẫn nhập Mở đầu Tông Huấn Familiaris Consortio, Đức Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã xác quyết: “Hôn nhân và gia đình là một trong những điều thiện hảo nhất của nhân loại”[1]. Quả thật, nhân loại sẽ đi về đâu nếu không […]

NHA THO TRUNG DONG

NHA THO TRUNG DONG

Bản quyền thuộc về Giáo Phận Bà Rịa