Năm Phúc Âm Hóa Gia Đình

  • Gia Đình Thủy Chung

     Gia Đình Thủy Chung *** Trong Giao Ước Hôn Nhân, đôi bạn hiến thân cho nhau cách vĩnh viễn và trọn vẹn. Họ không còn là hai nhưng đã trở thành một thân xác duy nhất. Giao ước đã được đôi bạn ký kết cách tự do, buộc họ có bổn phận bảo tồn sự […]

NHA THO TRUNG DONG

NHA THO TRUNG DONG

Bản quyền thuộc về Giáo Phận Bà Rịa