GIỚI HIỀN MẪU

Vào thời điểm Giáo phận Bà Rịa được thành lập năm 2005, Giới Hiền mẫu Giáo phận đã có số lượng thành viên là 45.219 chị em và nhận Thánh nữ Mônica làm bổn mạng, mừng kính vào ngày 27.08 hằng năm.

Dưới sự hướng dẫn của Đức Cha, Ban Phụ trách đã triển khai các sinh hoạt cho Giới theo chương trình mục vụ hàng năm của toàn thể Giáo phận.

Hiện nay, Ban Phụ trách Giới Hiền mẫu Giáo phận gồm có:

Cha Giuse Đặng Cao Trí     Trưởng ban
Cha Giuse Trịnh Văn Thuận     Hạt Bà Rịa
Cha Antôn Claret Tô Ngọc Liêm     Hạt Bình Giã
Cha Augustinô Vũ Văn Xuân     Hạt Long Hương
Cha Phêrô Vũ Công Đoán     Hạt Vũng Tàu
Cha Phêrô Ngô Xuân Đông     Hạt Xuyên Mộc

SINH HOẠT GIỚI

Mỗi tháng hoặc mỗi quý, hầu hết tại các giáo xứ, giáo họ biệt lập, các chị em hiền mẫu đều có những sinh hoạt riêng theo Giới. Trong những dịp này, các chị em được các Cha giúp học hỏi những đề tài do Ban Huấn giáo của Giáo phận gửi về cho từng gia đình trong các giáo xứ, giáo họ biệt lập.

Hằng năm, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu hoặc Nhà thờ Chánh tòa, chị em trong Giới họp mặt 2 lần:

Ngày chúc xuân Đức Giám mục Giáo phận:

Giới Hiền mẫu ở các giáo xứ cử đại diện cùng với các giới và đoàn thể khác trong Giáo phận quy tụ tại Toà Giám mục để chúc xuân Đức Cha.

Ngày bổn mạng Giới Hiền Mẫu Giáo phận:

Hằng năm, vào dịp lễ mừng Thánh Bổn mạng Mônica, Giới Hiền mẫu các giáo xứ, giáo họ biệt lập cử đại diện về Giáo phận để chia sẻ, học hỏi về các đề tài theo chủ đề mục vụ, nhất là để lắng nghe lời dạy bảo của Đức Cha và hiệp cùng Ngài dâng lễ tạ ơn, cầu nguyện cho Giới.