Nhà tĩnh huấn Bãi Dâu

Nhà Tĩnh huấn và Nhà Hành hương được xây dựng trong khu vực Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu để tiếp đón các đoàn hành hương.

Từ năm 2007, trong thời gian xây dựng Nhà thờ Chánh Toà tại Bà Rịa, Nhà Tĩnh huấn Bãi Dâu trở thành Toà Giám mục tạm thời, đồng thời cũng nên như ngôi nhà chung của Giáo phận, nơi các linh mục tham dự tuần tĩnh tâm hàng năm và các đợt thường huấn, nơi các chủng sinh, tu sĩ nam nữ, và giáo dân qui tụ vào những dịp mừng xuân Đức Cha, mừng lễ Bổn mạng các Giới.

Đặc biệt, Nhà Tĩnh huấn Bãi Dâu đã được chọn làm nơi họp của Hội đồng Giám mục Việt Nam vào các năm 2003, 2005, 2008, 2009 và 2010.