Tài liệu Năm Mục Vụ 2015

Home » Chia sẻ Lời Chúa » Chúa Nhật và Lễ Trọng » Chúa nhật » CHÚA GIÊSU ĐEM LẠI HÒA BÌNH ĐÍCH THỰC CHO NHÂN LOẠI

CHÚA GIÊSU ĐEM LẠI HÒA BÌNH ĐÍCH THỰC CHO NHÂN LOẠI

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM C
CHÚA GIÊSU ĐEM LẠI HÒA BÌNH ĐÍCH THỰC CHO NHÂN LOẠI

1. Chúa Giêsu, vị vua bình an đích thực.

Ngày Chúa Giêsu chào đời tại Bêlem, một tin vui trọng đại cho nhân loại. Chúa Giêsu là niềm vui trọng đại cho nhân loại, bởi Người là Đấng cứu độ (x Lc 2, 10). Trước niềm vui vĩ đại ấy, muôn vàn thiên thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,14). Các thiên thần ca ngợi Thiên Chúa, bởi Chúa Giêsu, Đấng mà Đức Mẹ sinh ra là Con Thiên Chúa (x Lc 1,35), là chiên Thiên Chúa là Đấng cứu độ trần gian (x. Ga 1, 29). Sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi trần gian khởi đi từ tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban chính con một của Ngài để ai tin Người Con ấy thì không phải chết nhưng được sống muôn đời (x Ga 3,16).

Thực vậy, cả cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu là cả chuỗi ngày hạnh phúc cho nhân loại. Chúa Giêsu đi tới đâu Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế (x Cv 10,38). Sau khi chữa lành bệnh tật, Chúa Giêsu thường ban bình an cho người được khỏi bệnh: “Con hãy về bình an” (x. Mc 5,34, Lc 7,50, Lc 8,48). Chúa Giêsu là bình an của chúng ta: Người đã liên kết đôi bên, dân Do-thái và dân ngoại, thành một; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét (x Ep 2,14). Chính Chúa Giêsu trước khi vào chịu nạn đã ban bình an cho các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14,27). Sau khi phục sinh, trong những lần hiện ra, Chúa Giêsu đã ban bình an cho các môn đệ: Bình an cho anh em (x Ga 20,21, Ga 20,26). Tin mừng mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ loan báo cũng là tin bình an: “Người đã gửi đến cho con cái nhà Ít-ra-en lời loan báo Tin Mừng bình an, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của mọi người” (Cv 10,36).

Như thế, Chúa Giêsu là vị vua ban lại bình an cho nhân loại. Tuy nhiên bình an Chúa ban là bình an đích thực, khác với bình an của thế gian (x. Ga 14,27). Chính sự khác biệt này, mà lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người phải nỗ lực cộng tác với ơn Chúa để hưởng sự bình an đích thực.

2. Nỗ lực cộng tác với ơn Chúa để nhận sự bình an đích thực.

Để ban lại bình an đích thực cho nhân loại, Chúa Giêsu đã đi bước trước. Ngài đã ném lửa yêu thương vào thế gian và khi ném lửa yêu thương vào thế gian, Người đã phải trả bằng giá rất mắc là giá máu châu báu của Người qua hiến tế thánh giá. Người yêu thế gian đến nỗi đã chấp nhận hiến tế cuộc đời mình để thiết lập một trật tự mới, trật tự của sự bình an đích thực. Sau khi đã thiết lập trật tự mới, giờ đây, Chúa Giêsu khao khát cho lửa tình yêu ấy được bừng cháy lên trong tâm hồn mỗi tín hữu. Mỗi tín hữu nếu biết cộng tác với ơn Chúa để cho tình yêu thương, sự hy sinh lan tỏa khắp nơi là đang làm cho thế giới bén lửa yêu thương và xây dựng sự bình an đích thực.

Để loan báo sứ điệp bình an của Thiên Chúa, tiên tri Giêrêmia đã phải chấp nhận bị dân Do Thái ghét bỏ và loại trừ. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã cho người cứu ông. Giờ đây, để sống Tin mừng bình an của Chúa, mỗi người cũng được mời gọi cố gắng vươn lên mỗi ngày. Sự cố gắng đó luôn là cuộc chiến cam go, giữa một bên là sự dễ dãi và bên kia là sự hy sinh. Sự dễ dãi tưởng chừng như là sự bình an nhưng thực ra là sự bình an giả dối và sẽ đưa đến diệt vong (x. Mt 7,13). Ngược lại, đường chật hẹp là con đường hy sinh sẽ dẫn đến bình an đích thực, đó là sự sống đời đời (x. Mt 7,14).

Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. (Rm 14, 7-8). Vì thế, mỗi chúng ta được mời gọi cộng tác với ơn Chúa để kiến tạo hạnh phúc và bình an đích thực cho chính mình và cho tha nhân. Trong cuộc kiến tạo đó, luôn là cuộc chiến cam go, giữa một bên là bình an giả tạo và bên kia là bình an đích thực. Nhiều khi, cuộc chiến đó xảy ra ngay trong gia đình. Thật vậy, một thành viên trong gia đình sống trong lầm lỗi, những thành viên khác có nghĩa vụ nhắc nhở và sửa dạy. Sự góp ý và sửa dạy nhau nhiều lúc đưa đến những điều không vui trong gia đình, nhưng chúng ta tin tưởng rằng sau khi sửa được lỗi cho nhau, chúng ta sẽ nhận được bình an đích thực của Chúa.

Ước mong lời Chúa hôm nay là lời chỉ dạy hữu hiệu để mỗi chúng ta phấn đấu không ngừng hầu xây dựng sự bình an đích thực cho chính mình và cho tha nhân.

Linh mục Vinhsơn Trần Minh Hòa

Bản quyền thuộc về Giáo Phận Bà Rịa