BREAKING NEWS
GMT+2 08:48
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN – NĂM C (30.10.2016)
Lu-ca đoạn 19, câu 10: “CON NGƯỜI ĐẾN TÌM KIẾM VÀ CỨU CHỮA ĐIỀU GÌ ĐÃ HƯ MẤT”.
Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa không bẻ gẫy cây lau bị dập,/ không dập tắt tim đèn còn khói,/ xin cho con biết cùng với Chúa/ đem tình thương giàu lòng thương xót đến cho những người còn xa lìa Chúa./ Amen.

vietnam pottery,cua sat vung tau

Loan Báo Tin Vui

Loan Báo Tin Vui

Loan Báo Tin Vui (Chúa Nhật Truyền Giáo)       Con sinh ra trong vòng tay Giáo Hội, được trở thành chi thể Đức Kitô. Được tham gia vào sứ mạng tông đồ...

banner-dc-thomas2
banner-dc-pho
Lịch Hành  Hương Năm Thánh  Lòng Thương Xót
giaohat-baria
giaohat-binhgia
giaohat-longhuong
giaohat-vungtau
giaohat-xuyenmoc
BANNER---HIEP-THONG
banner-giole
button-download-tailieu